Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Brukerhistorier

Se marine grunnkart

Gå til demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen. Kartene fra prosjektet publiseres etter hvert som de produseres.

Nyheter

Fiskere kan nå unngå sårbar havbunn

Nå kan fiskere også i Troms sondere terrenget på havbunnen før de slipper trålen ned. Marine grunnkart i kystsonen har laget kart som viser hvor det er sårbare områder med for eksempel svamphager, koraller og sjøfjærbunn.

Pilot i nord klar for bruk

Skjervøy og Kvænangen i Troms og Finnmark er det siste området som nå er ferdig kartlagt i pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen. Nå ønsker prosjektet kontakt med flere lokale brukere i nord.

Kontakter

Del