Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Nyheter

Kartutsnitt fra kartjenesten til Marine grunnkart i kystsonen. Kartet viser deler av pilotområdet i Stavanger kommune.

Se marine grunnkart

Gå til demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen. Kartene fra prosjektet publiseres etter hvert som de produseres.

Brukerhistorier

Kontakter

Del
XPPT