Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Brukerhistorier

Se marine grunnkart

Gå til demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen. Kartene fra prosjektet publiseres etter hvert som de produseres.

Nyheter

Modell for en senere større satsing

Et nasjonalt program for Marine grunnkart i kystsonen ligger ikke inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Men arbeidet med pilotprosjektet har gitt en modell som kan videreføres til en senere større satsing.

Sømløse terrengmodeller

Terrengmodeller av testområdet Fjøløy og Klosterøy i Stavanger er tilgjengelig på høydedata.no. Samme kartleggingsteknologi er testet på øygrupper utenfor Bodø. Disse terrengmodellene er også tilgjengelig.

Kontakter

Del