Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Brukerhistorier

Lokal verdiskaping med marine grunnkart i kystsonen

– Vi har behov for kunnskap for å få til en bærekraftig utvikling av sjømatnæringene, og marine grunnkart er viktig for en bærekraftig forvaltning, sier fylkespolitiker Solveig Ege Tengesdal (KrF) i Rogaland.

Sameksistens forutsetter god arealkunnskap

– Areal er kjempeviktig for fiskeri- og havbruksnæringen, og vi må vite hvilke områder som er egnet. Marine grunnkart i kystsonen gir god kunnskap om areal, sier Jon Arne Grøttum direktør for havbruk i Sjømat Norge.

Se marine grunnkart

Gå til demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen. Kartene fra prosjektet publiseres etter hvert som de produseres.

Nyheter

Nye marine grunnkart fra Skjervøy og Kvænangen

Nye marine grunnkart fra Skjervøy og Kvænangen er publisert. Først ute var Kartverket med dybdekart. Nå kommer de geologiske og kjemiske kartene, som bidrar til å styrke forvaltning og næringsutvikling i Troms.

Teknologi i Marine grunnkart i kystsonen

Vi tester ut ny teknologi for datainnsamling. Dette inkluderer ubemannede fartøy i lufta og på sjøen, ulike sensorer som Lidar, ekkolodd og hyperspektralt kamera. Vi delte erfaringer vi har gjort så langt på et webinar i mars. Se opptak av webinaret.

Kontakter

Del