Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Brukerhistorier

Se marine grunnkart

Gå til demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen. Kartene fra prosjektet publiseres etter hvert som de produseres.

Nyheter

Stortinget ønsker å sette fart på marine grunnkart

– Det er svært viktig å ha framdrift på kartleggingen av kyst- og havområdene og å nyttiggjøre data som kommer ut fra dette arbeidet, sa kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik i Stortinget 30. mai.

Krafttak for havet krever kunnskap om kysten

Bærekraftig forvaltning og næringsutvikling i norske havområder krever mer kunnskap og kartlegging. Det var tema som ble løftet fram på regjeringens havkonferanse i Bergen denne uka.

Kontakter

Del