Meld deg på Kartverkets nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev én gang i måneden. Meld deg på og hold deg oppdatert blant annet om hva som skjer innen eiendom, kart, geodataarbeid og på fylkeskartkontorene.

NRL gir tryggare luftfart

Helikopter og andre som flyg lågt, treng detaljert og påliteleg oversyn over kor det finst hinder for luftfarta. Derfor må alle som eig eit luftfartshinder melde inn dette til Nasjonalt register over luftfartshinder (NRL), som Kartverket driv.

Studentar har suksess med maskinlæring

Seks studentar frå NTNU har testa maskinlæring til å avdekke feil i ekkolodd-målingar av havbotnen. Resultatet er lovande og gir gode verktøy som Kartverket kan gjere nytte av vidare.

Gir betre beredskap

Då ekstremværet «Hans» besøkte Hønefoss, fekk Ringerike kommune lære på den harde måten kor viktig geodata er. Geodataingeniør Tom-Erik Bakkely Aasheim brukte data frå Kartverket til å lage flaumvarsel og gjere evakueringa meir effektiv.