Meld deg på Kartverkets nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev én gang i måneden. Meld deg på og hold deg oppdatert blant annet om hva som skjer innen eiendom, kart, geodataarbeid og på fylkeskartkontorene.

Eiendom i skattemeldinga

Er eiendomsinformasjonen i skattemeldinga 2023 feil? Årets skatteoppgjør er rett rundt hjørnet, der skatteverdi og andre tall hentes fra flere etater. Kartverket får en del spørsmål om temaet, og her er svar på ofte stilte spørsmål.

Nye kart hjelper fiskerne

Kartverket, Havforskningsinstituttet (HI) og NGU har kartlagt 450 kvadratkilometer havbunn i Troms og Finnmark som del av pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen. Nå kan fiskerne sondere terrenget på havbunnen før de slipper trålen ned.

Webinar om ny FKB

FKB 5.0 er første nye hovedversjon siden 2007, og har vært under planlegging i flere år. 27. mars arrangerer Kartverket et webinar der vi informerer om endringene. Dette er aktuelt for alle som bruker og særlig forvalter FKB-data.