Meld deg på Kartverkets nyhetsbrev

Vi sender ut nyhetsbrev én gang i måneden. Meld deg på og hold deg oppdatert blant annet om hva som skjer innen eiendom, kart, geodataarbeid og på fylkeskartkontorene.

Nytte av marin satsing

Da Grieg Seafood skulle søke om å utvide ein lokalitet til oppdrett, brukte dei "Marine grunnkart i kystsona" for å sortere ut dei områda som burde undersøkast betre. Marine grunnkart viser kor det truleg er sårbar natur, noko som er viktig i planlegginga.

Eigen minnemynt for Kartverket

I samband med at Kartverket feirar 250 år i 2023, skal Norges Bank gi ut ein 20-kroning med spesialpreg. No er kunstnar på mynten avgjort, og valet vart Torgeir Husevaags motiv «Triangeltekst».

E-handel blir lagt ned

Ehandel.statkart.no, Kartverket si teneste for å bestille og betale for tinglyste dokument og grunnboksutskrifter blir lagt ned 6. desember. Ny løysing er under arbeid, men vi vil bruke ei mellombels løysing ein periode.