Geodataarbeid

Tema

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Nyheter geodataarbeid

Vinnar av AI-konkurranse

– Vi ser mange moglegheiter kor kunstig intelligens (AI) kan takast i bruk, til dømes for å forbetre digitale kart i utviklingsland, eller for å kartlegge bygningar etter naturkatastrofar, seier Lars Martin Hodne. Han og Eivind Hovdegård Furdal vann konkurransen om å bruke AI til å kjenne att bygningar i flyfoto og laserdata.

Statsråden besøkte «juvelen på Ringerike»

​Statsråd Sigbjørn Gjelsvik besøkte onsdag for første gang Kartverkets hovedkontor på Hønefoss. Han fikk gode presentasjoner og omvisning, og omtalte Kartverket som en juvel på Ringerike.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Møte i basisgeodatautvalget

Oppfølging av geodataplan og SOSI 5.0 konvertering er blant sakene på årets første medlemsmøte i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark. Foreløpig dagsorden er klar.

Webinar: Luftfartshindre

Luftfartstilsynet og Kartverket inviterer til et webinar på Teams. Temaet er luftfartshindre, endringer i luftfartshinderforskriften, samt innrapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Webinar: Innføringsplaner for FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om innføringsplanene for FKB 5.0. Dette vil særlig være aktuelt for kommuner og andre parter som arbeider direkte i Sentral FKB.

Vis alle arrangementer

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.