Geodataarbeid

Tema

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket.

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Nyheter geodataarbeid

No venter vi på vêret

Fotografering av årets kartleggingsprosjekt er nesten ferdig. Det står berre igjen nokre striper i høgareliggande område. Alt er landmålt og klart - no venter vi på godt fotovêr!

Grønn laser kartlegger vassdrag

Ny teknologi og digitalisering er viktig for arbeidet med helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av vann og vassdrag. Gjennom et nasjonalt tverrsektorielt samarbeidsprosjekt skal vi teste ut ny teknologi på grønn laser til å kartlegge elver og innsjøer.

Enhetlig fargeuttrykk i ortofoto

I år er det blitt gjort ekstra forberedelser før flyfotograferingen i Agder. Det er startet et prosjekt som skal utrede mulighetene for å få et mer enhetlig fargeuttrykk i ortofotoene.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Møte i Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark avholder digitalt møte denne dagen. Tema på møtet er fylkesgeodataplanen og revisjon av denne. Medlemmene av utvalget er invitert.

Vis alle arrangementer

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.