Geodataarbeid

Tema

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket.

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Nyheter geodataarbeid

Høstmøte i FGU Oslo og Viken

Informasjon fra arbeidsutvalgene, fordeling av geovekst-prosjekter i planperioden, og tiltak for raskere oppdatering av NVDB var blant sakene på dagsorden 16.9. Nå er referatet klart.

Ny geodataplan under arbeid

Fylkesgeodatautvalget i Agder hadde et arbeidsmøte 15. september. Her gikk de gjennom foreløpig forslag til fylkesgeodataplan for perioden 2022-2025.

Mellombelse ortofoto på plass

Fotografering av årets kartleggingsprosjekt er fullført. Du kan sjå mellombelse ortofoto i kartløysinga Norgeibilder.

 

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Webinar og fagdag om lokale temadata

Norge digitalt i Nordland inviterer til kurs om lokale temadata. Kurset avholdes digitalt med et innledende webinar 6. oktober og en fagdag 11. oktober. Påmelding innen 30. september.

Vis alle arrangementer

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.