Geodataarbeid

Tema

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Nyheter geodataarbeid

Ny geodataplan tilgjengelig

Geodataplanen for Nordland 2024-2027 ble vedtatt av Nordland digitalt arbeidsutvalg 18. oktober. Planen beskriver status på geodatasamarbeidet i fylket, sentrale fokusområder og satsinger i planperioden.

God deltakelse på lokale matrikkelfagdager

Matrikkelfagdagene for kommunene i Trøndelag ble avholdt 21. og 22. november. Fagdagene samlet total 63 personer fordelt på 21 kommuner, fylkeskommunen og jordskifteretten.

 

Hyperaktuelt tema på Norge digitalt-møter

Høstens hovedtema for regionmøtene i Oslo og Viken var «Vanndata». Dette var spesielt aktuelt i etterkant av ekstremværet Hans, der flere kommuner fikk erfare konsekvensene av å ha et ufullstendig kartgrunnlag. Spesielt stort fokus var det på fullstendighet og såkalte «kritiske punkt».

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Fagdag om plan- og temadata

Geoforum Hordaland og Plan- og temadatautvalet (PTU) i Hordaland inviterer til fagdag. Held av datoen!

Vis alle arrangementer

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.