Geodataarbeid

Tema

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Nyheter geodataarbeid

Flere ut på tur!

Det har fyrtårnprosjektet på Offenåsen lagt godt til rette for. Med godt samarbeid og omfattende innsats er Offenåsen og tilgrensende turterreng blitt mer tilgjengelig for Steinkjers befolkning og tilreisende.

Gode tilbakemeldinger etter vårens regionmøter

Norge digitalt-møtene for Oslo og Viken ble gjennomført i perioden 14. mars - 13. april. Møtene ble avholdt fysisk i den enkelte region. Informasjon om årets FDV-prosjekter ble avholdt digitalt i forkant.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Flybilder fra Finnmark etter krigen

Hvordan så Finnmark ut i 1946? Kartverket fyller 250 år, og inviterer til foredrag på Vadsø museum 14. juni. Her ser Kartverket bakover på sin egen historie, og lanserer historiske ortofoto fra Finnmark og Nord-Troms fra årene 1946–47.

Vis alle arrangementer

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.