Siste oppdatering

Produktene som lages i Marine grunnkart i kystsonen

Produktene som lages for de tre pilotområdene i Marine grunnkart i kystsonen ble presentert på et webinar i januar. Opptak er nå tilgjengelig. 

Webinaret ble arrangert 19. januar i regi av Kartverket, Norges geologiske undersøkelse og Havforskingsinstituttet. 

Opptak av webinar 19. januar 2022:

Program

 • Velkommen og innlending
 • Dybdedata-produkter ved Hanne Hodnesdal, Kartverket
 • Geologiske data og kjemi ved Reidulv Bøe, Norges geologiske undersøkelse
 • Oseanografiske data, biologi og menneskelig påvirkning ved Frithjof Moy, Havforskningsinstituttet

Fakta Marine grunnkart i kystsonen

Pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen er et samarbeid mellom Kartverket, Havforskningsinstituttet og NGU.

Prosjektet har en total kostnadsramme på tilsammen 84,6 millioner kroner over tre år.

Produkter som blir laget fra pilotområdene:

 • Dybdedata og terrengmodeller
 • Bunnreflektivitet/ data som beskriver bunnens hardhet (backscatter)
 • Geologiske kart som sedimentkart og landskapskart
 • Kart over bunnfelling, gravbarhet, ankringsforhold
 • Kart over kjemisk miljøtilstand (forurensing av tungmetaller og organiske miljøgifter)
 • Naturtyper i henhold til naturtyper i Norge
 • Sårbare og verdifulle habitater
 • Modeller av strøm, bølger, saltholdighet og temperatur

Spørsmål og svar fra webinaret

Kontakt

Les mer

Teknologi i Marine grunnkart i kystsonen

Vi tester ut ny teknologi for datainnsamling. Dette inkluderer ubemannede fartøy i lufta og på sjøen, ulike sensorer som Lidar, ekkolodd og hyperspektralt kamera. Vi delte erfaringer vi har gjort så langt på et webinar i mars. Se opptak av webinaret.

Se kart

De marine grunnkartene finner du i demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen. Kartene publiseres etterhvert som de produseres.

Del