Flyfoto av Søre Vaulen i Herøy kommune. Terrengmodell av havbunn er redigert inn. Fotomontasje.
TERRENGMODELL: Terrengmodell av havbunn er redigert inn i Søre Vaulen i Herøy kommune på Sunnmøre. Foto: Eiliv Leren. Dybdemodell: Kartverket
Siste oppdatering

Et hav av muligheter

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kyst en av Norge. Prosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» skal bidra til en bærekraftig utvikling av kystsamfunnene våre, og til styrking av de marine og maritime næringene.

For å unngå å utvikle kysten i blinde er vi avhengig av grunnleggende marine data. Vi skal kartlegge sjøbunnen langs norskekysten helt inn til fjæresteinene, der folk lever, jobber og bor.

Tre pilotområder

Regjeringen har bevilget 13,8 millioner kroner over statsbudsjettet 2020 til oppstart i tre områder langs kysten: Kvænangen og Skjervøy i Troms og Finnmark, Stavanger i Rogaland, og Ålesund og Giske i Møre og Romsdal.

Spleiselag

«Marine grunnkart i kystsonen» er et spleiselag hvor også samferdsels-, klima- og miljøsektoren bidrar. I tillegg deltar kommuner og fylkeskommuner i pilotområdene til finansieringen. Investeringene i de tre områdene har en total kostnadsramme på til sammen 84,6 millioner kroner over tre år.

Data tilgjengelig for alle

Vi skal samle inn, forvalte og formidle data om sjøbunnens geologiske, biologiske og kjemiske tilstand. Vi skal samtidig utvikle og ta i bruk nye metoder og ny teknologi for innsamling og behandling av data. De ugraderte resultatene skal være tilgjengelige for alle, til ethvert formål.

Blå vekst

Kunnskap om sjøbunnen er nøkkelen til en mer helhetlig og bærekraftig utnyttelse av Norges sjøareal. Marine data gir «blå vekst»; fordeler for marine næringer og offentlig forvaltning, økt sikkerhet, muligheter til maritim nyskapning og teknologiutvikling.

Kartverket, NGU og HI har på lengre sikt ambisjon om å kartlegge hele den norske kystsonen. Dette skal dekke et område på hele 100.000 kvadratkilometer.

Ønsker et nasjonalt kartleggingsprogram

Prosjektteamet i Kartverket, NGU og Havforskningsinstituttet skal levere et beslutningsgrunnlag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i oktober 2021 for å kunne vurdere og eventuelt starte opp et nasjonalt program fra 2023.

«Marine grunnkart i kystsonen» er også et av tiltakene i regjeringens nasjonale geodatastrategi.

Kontakt Prosjektledere

Kartverket: Hanne Hodnesdal
E-post: hanne.hodnesdal@kartverket.no
Tlf.: 51 82 88 23

NGU: Reidulf Bøe
E-post: reidulv.boe@ngu.no
Tlf.: 990 91 737

Havforskningsinstituttet: Fritjof Moi
E-post: fritjof.moi@hi.no
Tlf.: 478 00 024

05.06.2020

Flyer

Flyer om Marine grunnkart i kystsonen (pdf 4,5 MB)

 

Del
XPPT