Kartverkets arrangementer og kurs

Du er velkommen til å delta på Kartverkets arrangementer og kurs. På grunn av koronasituasjonen har vi dessverre noe færre arrangementer enn vanlig for tiden, og det meste skjer digitalt.

Webinar: FoU-prosjekter i regi av Geovekst-forum

Med tema som BIM, laserdata og maskinlæring inviterer Geovekst-forum til webinar 1. februar 2022. Påmelding er åpen.

Kurs: Fra Vegnett til Elveg 2.0

I samarbeid med programvareleverandørene arrangerer Kartverket kurs i oppdatering av Elveg 2.0. Flere kursdatoer, fra 6. januar til 22. februar 2022.

Brukerreisen - val av DOK

Det er tid for å velje årets DOK for din kommune. Har du alt klart? Bli med på Brukerreisen, eit "oppvarmingsmøte" for val av DOK for 2022.

Møte i basisgeodatautvalget

Første møte i 2022 for BGU Troms og Finnmark. Det er foreløpig satt opp som et digitalt møte. Medlemmene er invitert, og foreløpig dagsorden er klar.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Medlemmene i FGU Troms og Finnmark møtes denne dagen på Framsenteret i Tromsø. Medlemmene er invitert, og endelig dagsorden kommer.

Regionmøter for Innlandet fylke 2022

Datoer for årets regionmøter er fastsatt. Målgruppen er kontaktpersoner for Geovekst- og Norge digitalt-parter i regionene. Program og m.m. er under utarbeidelse. Flere detaljer kommer på nyåret.

FDV-årsmøte, Midthordland

Vi inviterer til vedlikehaldsårsmøte for Noreg digitalt-partar i Midthordland. Påmeldingsfrist: 25. mars.

FDV-årsmøte, Hardanger og Voss

Vi inviterer til vedlikehaldsårsmøte for Noreg digitalt-partar i Hardanger og Voss. Påmeldingsfrist 29. mars.

Posisjonskonferansen 2022: Norges videre deltakelse i rommet

Norge har forpliktet seg til videre deltakelse i en ny periode på sju år (2021–2027) i EUs romprogram. Konferansen skal gi en status på arbeidet og planer framover. Hva får Norge igjen for pengene, og hvordan kan programmet tjene brukernes behov og utfordringer? Hvilke datakilder kan utnyttes til hva?

FDV-årsmøte, Nordhordland

Vi inviterer til vedlikehaldsårsmøte for Noreg digitalt-partar i Nordhordland. Påmeldingsfrist: 1. april.

FDV-årsmøte, Sunnhordland

Vi inviterer til vedlikehaldsårsmøte for Noreg digitalt-partar i Sunnhordland. Påmeldingsfrist: 19. april.

FDV-årsmøte, Nordfjord

Vi inviterer til vedlikehaldsårsmøte for Noreg digitalt-partar i Nordfjord. Påmeldingsfrist: 3. mai.

FDV-årsmøte, Sunnfjord og Sogn

Vi inviterer til vedlikehaldsårsmøte for Noreg digitalt-partar i Sunnfjord og Sogn. Påmeldingsfrist: 4. mai.