Kartverkets arrangementer og kurs

Du er velkommen til å delta på Kartverkets arrangementer og kurs.

Kurs: Tildeling av atkomstpunkt

Atkomstpunkt vart implementert som eit tillegg i matrikkelforskrifta 1. januar 2021. Kartverket Vestland ønsker derfor å invitere alle kommunane til kurs i tildeling av atkomstpunkt. Vi held samme kurs fleire gonger i mai/juni.

Fagdag Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Kartverket Vestfold og Telemark inviterer herved til fagdag NVDB. «Først-til-mølla»-prinsippet gjelder da det er begrenset med plasser. Påmeldingen er lukket.

Møte i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark

Det blir møte for medlemmene i BGU denne dagen. Møtet avholdes digitalt. Dagsorden finner du her.

Geovekst 30 år

Geovekst-samarbeidet fyller 30 år, og markerer jubileet på Leangkollen i Asker.

Webinar om modernisering av matrikkelens bygningsdel

Kartverket inviterer til Webinar om modernisering av matrikkelens bygningsdel
den 2. juni kl. 09.00 – 11.00.

Webinar: Aktsomhetskart for steinsprang

Plan- og temadatautvalget i Oslo og Viken inviterer til webinar om beregning av aktsomhetskart for steinsprang i områder med mange og relativt små skråninger. Påmeldingsfrist: 30. mai.

Webinar: Overgang til FKB 5.0, hvordan påvirker det meg?

Geovekst inviterer til webinar om FKB 5.0. Vi ser på hvilke følger overgangen vil ha for deg som bruker eller forvalter FKB-data.

Møte i plan- og temadatautvalget Troms og Finnmark

Det blir møte for medlemmene i PTU denne dagen. Møtet avholdes digitalt. Foreløpig saksliste er klar.

Matrikkel-mandag

Mandag 13. juni snakker vi om arealoverføring i matrikkel-mandag.

Møte i fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark

Det blir møte for medlemmene i FGU denne dagen. Møtet avholdes digitalt. Foreløpig saksliste er klar.

Adresseseminar 2022

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
I år blir det digitalt seminar. Årets arrangement finner sted tirsdag 13. og onsdag 14. september.

Eiendomsrettsseminar

Juridisk tjeneste i Kartverket inviterer igjen til eiendomsrettsseminar etter en koronapause. Seminaret holdes 21.-22. september 2022 på Sundvolden Hotel.

Teknologiforum 2022

I år blir Teknologiforum arrangert den 22. og 23. november, på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Sett av dagene allerede nå!