Kartverkets arrangementer og kurs

Du er velkommen til å delta på Kartverkets arrangementer og kurs. På grunn av koronasituasjonen har vi dessverre noe færre arrangementer enn vanlig for tiden, og det meste skjer digitalt.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norkart, Oslo og Viken

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kursene er gratis for kommunene. Antall deltakere er begrenset, og kursplasser tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Perioden for påmelding er over.

Registrering av data i NVDB

NVDB brukerforum Agder inviterer til fagdag. Tema for fagdagen er registrering av data inn i NVDB (Nasjonal Vegdatabank).

Digitalt, Teams

Webinar om grenser som følger buer eller terrengdetaljer

Matrikkelforskriften innførte nye regler for merking og måling av grenser fra 1. januar 2021. En av endringene er forbud mot registrering av grenser som sirkelbue i matrikkelen. Kartverket inviterer til webinar.

Kurs: Fra Vegnett til Elveg 2.0

I samarbeid med programvareleverandørene arrangerer Kartverket kurs i oppdatering av Elveg 2.0.

Regionmøter for Innlandet fylke 2022

Datoer for årets regionmøter er faststatt. Målgruppen er kontaktpersoner for Geovekst- og Norge digitalt-parter i regionene. Program og m.m. er under utarbeidelse. Mer informasjon kommer på nyåret.

Møte i basisgeodatautvalget

Første møte i 2022 for BGU Troms og Finnmark. Det er foreløpig satt opp som et digitalt møte. Medlemmene er invitert, og foreløpig dagsorden er klar.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Medlemmene i FGU Troms og Finnmark møtes denne dagen på Framsenteret i Tromsø. Medlemmene er invitert, og endelig dagsorden kommer.