Kartverkets arrangementer og kurs

Du er velkommen til å delta på Kartverkets arrangementer og kurs.

Årsmøter for Norge digitalt

Vi ønsker velkommen til årsmøter for Norge digitalt- samarbeidet i tidsperioden 13.-30. mars. På agendaen står forvaltning, drift og vedlikehold av geodata, FDV-avtalen og geodataplanlegging.

Webinar: Datainnhold i FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om endringer i datainnholdet i FKB 5.0. Dette er aktuelt for alle som bruker, og særlig forvalter, FKB-data.

Noreg digitalt årsmøte, Midthordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Midthordland. Påmeldingsfristen er gått ut.

Fagdag matrikkel

Geoforum Sørlandet og Kartverket Agder inviterer til matrikkelfagdag på Vigeland Hovedgård i Vennesla. Påmeldingsfrist: 10. mars.

Norge digitalt regionmøter vår 2023

Kartverket Oslo og Viken ønsker alle Norge digitalt-parter velkommen til vårens regionmøter. Møtene avholdes fysisk i den enkelte region i perioden 14. mars - 13. april. Påmeldingen er åpen, og vi håper at så mange som mulig kan delta!

Noreg digitalt årsmøte, Nordhordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Nordhordland. Påmeldingsfristen er gått ut.

Avslutningsseminar - FKB Maskinlæring

Styringsgruppen i prosjektet inviterer til avslutningsseminaret for prosjektet «Maskinlæring for Automatisk Kartlegging av Kommunale FKB- og Temadata basert på Laser- og Hyperspektrale Data». Prosjektet har fokus på å utnytte maskinlæring, nye metoder og nye datakilder for å oppdatere grunnkartet.

Årsmøte Noreg digitalt

Vi inviterer til Noreg digitalt årsmøte for alle partane i samarbeidet i Møre og Romsdal.

Regionmøte Gjøvikregionen og Gran 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Gjøvikregionen og Gran. Påmeldingsfrist 31. mars.

Regionmøte Valdres 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Valdres. Påmeldingsfrist 31. mars.

Regionmøte - Ålesund

Korleis kan vi sikre at vi har eit velfungerande plansystem i kommunen? Bli med på diskusjonen på årets regionmøte for Noreg digitalt i Møre og Romsdal. Påmeldingsfrist: 3. april.

Noreg digitalt årsmøte, Hardanger/Voss

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Hardanger og Voss. Påmeldingsfrist: 5. april.

FDV-årsmøte Nordland 2023

Kartverket Nordland innkaller herved til årsmøte for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtet holdes på Teams. Påmeldingsfrist 31. mars.

Matrikkel-mandag

Mandag 17. april er temaet anleggseiendom.
Hva skjedde høsten 2022? Ble det en endring i regelverket eller en presisering av gjeldende? Arnulf Haugland og Leikny Gammelmo går gjennom relevant matrikkelregelverk, statistikk og eksempler på anleggseiendommer.

Regionmøte Midt-Gudbrandsdal 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Midt-Gudbrandsdal. Påmeldingsfrist 11. april.

Noreg digitalt årsmøte, Sunnhordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Sunnhordland. Påmeldingsfrist: 11. april.

Regionmøte - Kristiansund

Korleis kan vi sikre at vi har eit velfungerande plansystem i kommunen? Bli med på diskusjonen på årets regionmøte for Noreg digitalt i Møre og Romsdal. Påmeldingsfrist: 3. april.

Regionmøte Nord-Gudbrandsdal 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Nord-Gudbrandsdal. Påmeldingsfrist 17. april.

Fagdag omløpsfoto

Styringsgruppa for nasjonalt program for omløpsfotografering inviterer til fagdag rundt omløpsfotografering. På agendaen står informasjon om omløpsfotografering og bruken av flybildene, ortofoto og punktskyer.

Noreg digitalt årsmøte, Nordfjord

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Nordfjord. Påmeldingsfrist: 2. mai.

Noreg digitalt årsmøte, Sunnfjord/Sogn

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Sunnfjord og Sogn. Påmeldingsfrist: 3. mai.

Digitalt via Teams

Adresseseminar 2023

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 5. og onsdag 6. september.