Kartverkets arrangementer og kurs

Du er velkommen til å delta på Kartverkets arrangementer og kurs.

Matrikkel-mandag

Mandag 6. februar snakker vi om utlevering fra matrikkelen i matrikkel-mandag. Matrikkelen inneholder opplysninger som mange kan ha behov for, men hva har vi egentlig lov til å gi ut til hvem?
Denne mandagen vil Hanna Jetlund Løvaas fra Kartverkets juridiske tjeneste snakke om regelverket for utlevering av opplysninger fra matrikkelen. Grensen mot offentlighetsloven, og hvilke regelverk som skal anvendes i hvilke tilfeller vil også være en del av temaet denne mandagen.

Møte i basisgeodatautvalget

Oppfølging av geodataplan og SOSI 5.0 konvertering er blant sakene på årets første medlemsmøte i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark. Foreløpig dagsorden er klar.

Webinar: Luftfartshindre

Luftfartstilsynet og Kartverket inviterer til et webinar på Teams. Temaet er luftfartshindre, endringer i luftfartshinderforskriften, samt innrapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Webinar: Innføringsplaner for FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om innføringsplanene for FKB 5.0. Dette vil særlig være aktuelt for kommuner og andre parter som arbeider direkte i Sentral FKB.

Møte i plan-og temadatautvalget

Hovedtema på årets første medlemsmøte i plan-og temadatautvalget Troms og Finnmark er status for geodataarbeidet i fylket. Dagsorden er klar.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Status for geodataarbeidet og oppdeling av storfylket er hovedtema på årets første medlemsmøte i fylkesgeodatautvalget Troms og Finnmark. Foreløpig dagsorden er klar.

 

FDV-årsmøter Troms og Finnmark 2023

Kartverket Troms og Finnmark, som sekretariat for Norge digitalt-samarbeidet, innkaller herved til årsmøter for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtene avholdes i Evenskjer, Nordkjosbotn. Alta og Tana i perioden 1. - 16. mars. Det er to påmeldingsfrister avhengig av hvilket møte du melder deg på. Les mer for detaljer.

FDV-årsmøter for Trøndelag 2023

Kartverket Trøndelag innkaller herved til årsmøter for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtene avholdes på Orkanger, på Stiklestad og i Grong 7. - 16. mars. Merk påmeldingsfristene!

Webinar: Datainnhold i FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om endringer i datainnholdet i FKB 5.0. Dette er aktuelt for alle som bruker, og særlig forvalter, FKB-data.

Noreg digitalt årsmøte, Midthordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Midthordland. Påmeldingsfrist: 20. mars.

Noreg digitalt årsmøte, Nordhordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Nordhordland. Påmeldingsfrist: 21. mars.

Noreg digitalt årsmøte, Hardanger/Voss

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Hardanger og Voss. Påmeldingsfrist: 5. april.

Noreg digitalt årsmøte, Sunnhordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Sunnhordland. Påmeldingsfrist: 11. april.

Noreg digitalt årsmøte, Nordfjord

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Nordfjord. Påmeldingsfrist: 2. mai.

Noreg digitalt årsmøte, Sunnfjord/Sogn

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Sunnfjord og Sogn. Påmeldingsfrist: 3. mai.