Kartverkets arrangementer og kurs

Du er velkommen til å delta på Kartverkets arrangementer og kurs.

Matrikkel-mandag

Matrikkelmandag 2. oktober med tema fritidsbolig utgår.

I stedet vil dagen handle om erfaringer fra innføring av atkomstpunkt.

Møte i Basisgeodatautvalget

Fylkets geodataplan blir hovedtema når medlemmene i basisgeodatautvalget Troms og Finnmark møtes digitalt i oktober.

Møter i arbeidsutvalgene

Både basisutvalget og plan- og temadatautvalget i Agder skal møtes denne onsdagen. Øverst på dagsorden står revisjon av fylkesgeodataplanen.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Fylkesgeodatautvalget skal vedta ny geodataplan for Agder fylke for perioden 2024-2027.

Sjøkartkonferansen 2023

Kartverkets arbeid med standarder for fremtidens navigasjonsprodukter er noen av temaene på årets sjøkartkonferanse. Påmeldingen er åpnet. Velkommen til Sjøkartkonferansen tirsdag 31. oktober i Stavanger.

Fagdag om stikkrenner

Brukerforumet for Nasjonal vegdatabank (NVDB) i Rogaland inviterer til fagdag om stikkrenner. Påmeldingsfrist er 18. oktober.

Posisjonskonferansen 2023: Maritim ITS

Hva kreves av fremtidens posisjonsteknologi i grensen mellom kyst og land? Maritim ITS er tema på Posisjonskonferansen 2023.

Fagdag om plan- og temadata

Geoforum Hordaland og Plan- og temadatautvalet (PTU) i Hordaland inviterer til fagdag. Held av datoen!