Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Artikler

Kystkartlegging på stø kurs

Med god erfaring fra kartlegging i kystområdene ved Stavanger og Ålesund i 2020, starter vi nå arbeidet i farvannene ved Kvænangen og Skjervøy i Troms og Finnmark fylke. Vi skal bidra til å styrke marine og maritime næringer.

Nye marine grunnkart fra Stavanger

De første marine grunnkartene fra nye Stavanger kommune er på beddingen. Først ute var Kartverket med kart over dybde, og nå kommer de første geologiske kartene.

Demo kartvisning av Marine grunnkart i kystsonen.

Kontakt Kontaktpersoner

Kartverket: Hanne Hodnesdal (prosjektleder), hanne.hodnesdal@kartverket.no, tlf. 473 17 222

NGU: Reidulv Bøe, reidulv.boe@ngu.no, tlf. 990 91 737

Havforskningsinstituttet: Fritjof Moy, frithjof.moy@hi.no, tlf. 478 00 024

Kommunikasjonsrådgiver Anne Jørgensen (Kartverket), anne.jorgensen@kartverket.no, tlf. 926 13 373

Samarbeid er nøkkelen

Share