Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

Nyheter

Flyfoto av Søre Vaulen med terrengmodell av havnbunn redigert inn i bildet. Fotomontasje.

Pilotprosjekt avsluttet og satsingsforslag levert

Det treårige pilotprosjektet «Marine grunnkart i kystsonen» hadde som mål å utvikle og gjennomføre en helhetlig marin kartlegging i kystområdene. Til tross for at vi ikke fikk finansiering i 2024, er det levert et nytt satsingsforlag for 2025 til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Brukerhistorier

Kontakter

Share
XPPT