Til sjøs

Finn kart

Elektronisk sjøkart (ENC)

Offisielle norske elektroniske sjøkart går under navnet ENC (Electronic Navigational Charts), og brukes til navigasjon i et elektronisk kartsystem – ECDIS.

Hovedseriekart

Hovedkartserien og hovedkartserien for Svalbard Jan Mayen og Bouvetøya består av til sammen 164 sjøkart som dekker farvann i kyststrøkene.

Sjøkart til kartplottere

Sjå oversikt over distributørane som tilbyr elektroniske sjøkart til kartplottarar, basert på sjøkartdata frå Kartverket, og kor ofte desse oppdaterer sine sjøkart.

Kystkart

Kystkartserien består av 10 sjøkart i mindre målestokk, som dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv.

Havnekart

Havnekartserien består av 45 sjøkart som dekker havner og innseilinger langs norskekysten.

Skolekart

Kartverket tilbyr gratis skolekart. Skolekartene er utsnitt fra ordinære navigasjonskart i format A3. De er beregnet på opplæring i bruk av sjøkart.

Bruk sjøkart – få en bedre opplevelse på sjøen

Den fine og trygge opplevelsen på sjøen kommer med god kunnskap. Bruk sjøkartet til å gjøre deg kjent i området du skal seile i.

Nyheter til sjøs

Oppdager nye sjøkrepsefelt med marine grunnkart

Yrkesfisker Atle Geir Teige har tatt i bruk marine grunnkart for å finne nye felt for fangst av sjøkreps. 63-åringen fra Herøy kommune i Møre og Romsdal er svært fornøyd med kartene over sedimentene på bunnen.

Fem sjøkart i nye utgaver

Hovedseriekart nr. 2, 54, 86 og 120 som dekker farvann i Vestfold, Helgeland, Troms og Hordaland, er utgitt i nye utgaver. Det er også havnekart nr. 483 Fedje - Mongstad. Kartene er oppdatert med mange lykteendringer. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Nye utgaver av fire sjøkart i Vestland

Hovedseriekartene nr. 19, 21, 23 og 119 som dekker farvann i Vestland fylke, er utgitt i nye utgaver. Kartene er oppdatert med mange lykteendringer. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Vis alle nyheter