Til sjøs

Finn kart

Elektronisk sjøkart (ENC)

Offisielle norske elektroniske sjøkart går under navnet ENC (Electronic Navigational Charts), og brukes til navigasjon i et elektronisk kartsystem – ECDIS.

Hovedseriekart

Hovedkartserien og hovedkartserien for Svalbard Jan Mayen og Bouvetøya består av til sammen 164 sjøkart som dekker farvann i kyststrøkene.

Sjøkart til kartplottere

Sjå oversikt over distributørane som tilbyr elektroniske sjøkart til kartplottarar, basert på sjøkartdata frå Kartverket, og kor ofte desse oppdaterer sine sjøkart.

Kystkart

Kystkartserien består av 12 sjøkart i mindre målestokk, som dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv.

Havnekart

Havnekartserien består av 45 sjøkart som dekker havner og innseilinger langs norskekysten.

Skolekart

Kartverket tilbyr gratis skolekart. Skolekartene er utsnitt fra ordinære navigasjonskart i format A3. De er beregnet på opplæring i bruk av sjøkart.

Bruk sjøkart – få en bedre opplevelse på sjøen

Den fine og trygge opplevelsen på sjøen kommer med god kunnskap. Bruk sjøkartet til å gjøre deg kjent i området du skal seile i.

Nyheter til sjøs

Ny utgave av sjøkart i Ryfylket

Hovedseriekart nr. 15 er utgitt i ny utgave. Farvann i Saudafjorden og Sandsfjorden er dybdekartlagt på nytt. Tidligere utgaver av sjøkartet er ugyldige.

Nye utgaver av sjøkart ved Bodø

Hovedseriekart nr. 65 og 136, er utgitt i nye utgaver. Bodø havn og farvann rundt Vågøya er dybdekartlagt på nytt. Tidligere utgaver av sjøkartene er ugyldige.

Nye utgaver av sjøkart i Ytre Sogn

Hovedseriekart nr. 24, 25 og 121, er utgitt i nye utgaver. Listraumen og Rutletangen er dybdekartlagt på nytt. Tidligere utgaver av sjøkartene er ugyldige.

Vis alle nyheter