Til sjøs

Finn kart

Hovedseriekart

Hovedkartserien og hovedkartserien for Svalbard Jan Mayen og Bouvetøya består av til sammen 164 sjøkart som dekker farvann i kyststrøkene.

Havnekart

Havnekartserien består av 45 sjøkart som dekker havner og innseilinger langs norskekysten.

Kystkart

Kystkartserien består av 12 sjøkart i mindre målestokk, som dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv.

Overseilingskart

Overseilingskartserien består av 12 sjøkart i mindre målestokk, som dekker farvann i Nordsjøen, Norskehavet, Svalbard, Barentshavet, Grønlandshavet, Island, Øst-Grønland, det nordlige Atlanterhavet og Antarktis.

Sjøkart til kartplottere

Sjå oversikt over distributørane som tilbyr elektroniske sjøkart til kartplottarar, basert på sjøkartdata frå Kartverket, og kor ofte desse oppdaterer sine sjøkart.

Skolekart

Kartverket tilbyr gratis skolekart. Skolekartene er utsnitt fra ordinære navigasjonskart i format A3. De er beregnet på opplæring i bruk av sjøkart.

Nyheter til sjøs

Ny utgåve av hamnekart for Iddefjorden med Halden

Hamnekart nr. 470 Singlefjorden og Iddefjorden med Halden hamn, er gjeve ut i ny utgåve. Heile den norske sida av Iddefjorden er no sjømålt med multistråle-ekkolodd. Tidlegare utgåver av sjøkartet er no ugyldige.

Ny utgave av sjøkart ved Hitra

Hovedseriekart nr. 37 Kyrhaug - Trondheimsleia er utgitt i ny utgave. Sjøkartet er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Tidligere utgaver av kartet er nå ugyldige.

Vis alle nyheter