Vardane våre blir verna

Riksantikvaren har nyleg freda 37 objekt innafor oppmåling. Saman fortel vardar, basisar og boltar historia om korleis Noreg har vorte kartfesta i snart 250 år. Sjå lista over kor dei verna vardane ligg.

E-handel blir lagt ned

Ehandel.statkart.no, Kartverket si teneste for å bestille og betale for tinglyste dokument og grunnboksutskrifter blir lagt ned 6. desember. Ny løysing er under arbeid, men vi vil bruke ei mellombels løysing ein periode.

Nytte av marin satsing

Da Grieg Seafood skulle søke om å utvide ein lokalitet til oppdrett, brukte dei "Marine grunnkart i kystsona" for å sortere ut dei områda som burde undersøkast betre. Marine grunnkart viser kor det truleg er sårbar natur, noko som er viktig i planlegginga.

Eigen minnemynt for Kartverket

I samband med at Kartverket feirar 250 år i 2023, skal Norges Bank gi ut ein 20-kroning med spesialpreg. No er kunstnar på mynten avgjort, og valet vart Torgeir Husevaags motiv «Triangeltekst».

Arrangementer og kurs

Ekstrakurs - Forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

På grunn av stor pågang/ datokollisjoner avholdes et ekstrakurs 29. november i samarbeid med Norconsult. Kurset er gratis for kommunene. Påmeldingsfristen er utgått.

Kurs i forvaltning av digitalt planregister, Innlandet

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kurset er gratis for kommunene. Antall deltakere er begrenset, og kursplasser tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Påmeldingsvinduet er åpent i perioden 17. oktober - 28. november.

Matrikkel-mandag

Mandag 5. desember snakker vi om bygninger i matrikkelen i matrikkel-mandag.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Ny geodataplan vedtatt

Med overgang til FKB 5.0 i kjømda, står kvalitetsheving høgt på prioriteringslista i Møre og Romsdal. Men vi skal òg starte nye, spennande prosjekt i kommande planperiode. Les meir her.

Nye utgåver av sjøkart i Møre og Romsdal

Hovudseriekart nr. 30 og 31, som dekk farvatn på Mørekysten frå Stad til Harøya, er komen i nye utgåver. Farvatn ved Hareidlandet og Lepsøya har nye djupnemålingar. Tidlegare utgåver av karta er no ugyldige.

Nye utgåver av sjøkart i Lofoten

Hovudseriekart nr. 69 og 73, som dekker farvatn i Vestfjorden og Lofoten, er komen i nye utgåver. Mange lykter og sjømerke er oppdatert i sjøkarta. Tidlegare utgåver er no ugyldige.

Vis alle nyheter

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.