Kartverket med hånd på rattet i prosjekt om førerløs tungtransport

Kartverket har høye mål i prosjektet Modi, som EU støtter med 250 mill. kr: Innen 3,5 år skal vi bidra til å teste førerløs tungtransport fra Moss til Rotterdam.

Befaring på 69 grader nord

Tre land, fire grensekommisjoner og tre landegrenser! Felles befaring ved verdens nordligste treriksrøys ble nylig markert med alle tre landenes grensekommisjoner til stede.

Har du et godt eksempel på bruk av geodata?

– Vi ønsker å få flere aktører til å ta i bruk geografisk informasjon i løsninger og tjenester som gir bærekraftig utvikling og økt innovasjon, sier statsråd Sigbjørn Gjelsvik om årets konkurranse «Gode eksempel på bruk av geodata».

Verden i bevegelse

​For 100 år siden tegnet Nansen det første landhevingskartet for Norge. I Kartverket er Halfdan Pascal Kierulf (52) geodesi-ekspert og følger med på nåtidens landheving.

Arrangementer og kurs

Plankurs for Norconsult-brukarar

Jobbar du med plan i kommunen? Nyttar du ISY WinMap frå Norconsult? Då er du velkommen på kurs hjå Kartverket Møre og Romsdal.

Møte i E-verksgruppen

E-verksgruppen for Oslo og Viken inviterer til møte denne dagen. Programmet ser du her.

Møte i basisgeodatautvalget

Basisgeodatautvalget (BGU) Troms og Finnmark avholder møte denne dagen. Dagsorden er under utarbeidelse.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Rekordinteresse for adresser

Hele 468 personer var påmeldt til årets adresseseminar. Dette er ny rekord og viser at digitale arrangement gir flere anledning til å delta.

Vis alle nyheter

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.