Kjøpe eiendom for første gang

Skal du kjøpe din første bolig? Vi gir deg noen tips om hva du kan undersøke, og hva Kartverket gjør i eiendomshandel.

Oppdaget flyvrak utenfor Svalbard

Kartverket oppdaget et flyvrak på havbunnen utenfor Svalbard under et sjømålingsoppdrag i fjor, som trolig stammer fra 2. verdenskrig. Funnet er først nå offentlig kjent.

Kan du lese sjøkart?

Det er mange sjømerker, lykter og farer å holde styr på når du ferdes til sjøs. Bli kjent med symbolene i sjøkartet og hva de betyr.

Landet hever seg stadig raskere på Svalbard

​Når isen smelter, og breene blir lettere i vekt, hever landet seg. Bare rundt Kongsfjorden ved Ny-Ålesund har landhevinga dobla seg de siste 20 årene. Det viser ny forskning fra Kartverket, basert på nye metoder.

Arrangementer og kurs

Matrikkel-mandag

Mandag 1. august snakker vi om matrikulering uten fullført oppmålingsforretning i matrikkel-mandag.

FoU-forum for geografisk informasjon

FoU-forum skal være et nasjonalt samlingspunkt med oppgave å stimulere til aktivitet på feltet forskning og utvikling i tilknytning til geografiske data, geografisk infrastruktur og geografisk metode. Vi inviterer her til forumets andre møte, og ønsker både tidligere og nye deltagere velkommen!

Adresseseminar 2022

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
I år blir det digitalt seminar. Årets arrangement finner sted tirsdag 13. og onsdag 14. september.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Norge digitalt aktivitet i Troms og Finnmark

Alle Norge digitalt-utvalgene har avholdt møter i juni. En av hovedsakene på møtene var bekymringen for ressurs- og rekrutterings-situasjonen innen fagområdet i vår del av landet. En oppsummering gir deg detaljene.

Innspill til rullering av fylkets geodataplan

Kartverket Troms og Finnmark ønsker innspill til Geodataplan for Troms og Finnmark 2023 - 2026. Gode og konkrete innspill fra Norge digitalt-partene i fylket vil gi et best mulig styringsverktøy for geodataaktiviteten de neste årene. Frist for tilbakemelding er 5. september 2022.

Vis alle nyheter