Geodata i kampen mot korona

Geodata, eller geografiske data, blir nytta i kampen mot koronaviruset og til mange andre samfunnsnyttige og verdiskapande føremål. Sjå temasida vår der vi presenterer ei rekkje gode døme på smart bruk av geodata.

Digitaliserer havnene

Gjennom offentlig-privat samarbeid og med ny teknologi samles detaljerte data om bunnforhold og anlegg i en rekke havner.

Tinglysing trinn for trinn

Kontroller alltid dokumentene før du sender dem til tinglysing. Her er en sjekkliste som du kan bruke for å være sikker på at du har husket alt.

Ny versjon av kart-app

Med Kartverkets app «Hvor?» vil du alltid ha tilgang til kart på telefonen din, også når du ikke har mobildekning.

Arrangementer og kurs

Regionalt webinar om arbeid med stedsnavn i flerspråklige områder

Kartverket Troms og Finnmark inviterer i samarbeid med Kartverket Nordland til et regionalt webinar om arbeid med stedsnavn i flerspråklige områder. Med interne og eksterne foredragsholdere ønsker vi å belyse mangfoldet i arbeid med stedsnavn for å sikre bred forståelse og god saksbehandling hos ulike aktører.

Webinar; Digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Webinaret er et samarbeid mellom Kartverket Nordland og Troms og Finnmark, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner (KS).

Åpent møte i NVDB brukerforum for Oslo og Viken

Vei-ansvarlige i Oslo og Viken inviteres til åpent møte i regi av NVDB brukerforum. Målgruppen er personer ansvarlig for registrering og vedlikehold av veirelatert informasjon i kommunene i Oslo og Viken. Spesielt de som jobber innen fagområdene kommunalteknisk (vegingeniører) og geodata.

Påmeldingen er åpen.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Nye marine grunnkart fra Stavanger

De første marine grunnkartene fra nye Stavanger kommune er på beddingen. Først ute var Kartverket med kart over dybde, og nå kommer de første geologiske kartene.

Status adressering

Adresseringen i Vestland kryper sakte, men sikkert oppover på prosentskalaen. Andelen vegadresser er per januar 2021 på 96,7 %.

Vis alle nyheter

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.