Geodata i kampen mot korona

Geodata, eller geografiske data, blir nytta i kampen mot koronaviruset og til mange andre samfunnsnyttige og verdiskapande føremål. Sjå temasida vår der vi presenterer ei rekkje gode døme på smart bruk av geodata.

Tinglysing trinn for trinn

Kontroller alltid dokumentene før du sender dem til tinglysing. Her er en sjekkliste som du kan bruke for å være sikker på at du har husket alt.

Arrangementer og kurs

Åpent møte i NVDB brukerforum for Oslo og Viken

Vei-ansvarlige i Oslo og Viken inviteres til åpent møte i regi av NVDB brukerforum. Målgruppen er personer ansvarlig for registrering og vedlikehold av veirelatert informasjon i kommunene i Oslo og Viken. Spesielt de som jobber innen fagområdene kommunalteknisk (vegingeniører) og geodata.

Påmeldingen er åpen.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Diplom for geodata mot korona og strandsøppel

Geografiske data blir nytta i kampen både mot koronaviruset og mot søppel på norske strender. No får initiativtakarane diplom og heider frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nasjonalt geodataråd.

Ny utgåve av hamnekart for Iddefjorden med Halden

Hamnekart nr. 470 Singlefjorden og Iddefjorden med Halden hamn, er gjeve ut i ny utgåve. Heile den norske sida av Iddefjorden er no sjømålt med multistråle-ekkolodd. Tidlegare utgåver av sjøkartet er no ugyldige.

Kartverkets engasjement i Moldova

Neste år fyller samarbeidet mellom Kartverket og Agency for Land Relations and Cadastre i Moldova 15 år. Siden 2006 har Norge støttet Moldovas landsektor med ca. 5 millioner kroner årlig.

Vis alle nyheter

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.