Siste oppdatering

Presse

Kommunikasjonsavdelinga tilhøyrer Avdeling for region og samfunnskontakt i Kartverket. Vi hjelper pressa med spørsmål om og til Kartverket, så ta kontakt! 

Kommunikasjonsavdelinga tar imot alle typar førespurnader frå presse og andre verksemder. Får du ikkje kontakt med pressekontaktane, kan du også ringe kundesenteret på telefon 32 11 80 00 eller sende e-post til info@kartverket.no.

Pressekontaktar

Synne Storvik, avdelingsdirektør for kommunikasjon
Telefon: 32 11 83 24 / 48 03 14 75
E-post: synne.storvik@kartverket.no

Sissel Kanstad, senior kommunikasjonsrådgivar (presseansvarleg)
Telefon: 51 85 88 28 / 99 51 38 48
E-post: sissel.kanstad@kartverket.no

Louise G. Larsen, kommunikasjonsrådgivar
Telefon: 51 85 88 26 / 95 15 93 89
E-post: louise.larsen@kartverket.no

Erik Hattrem, senior strategisk kommunikasjonsrådgivar (geodesi)
Telefon: 40 04 21 74
E-post: erik.hattrem@kartverket.no

Mona Strøm Arnøy, direktør for region og samfunnskontakt
Telefon: 32 11 84 48 / 91 75 38 43
E-post: mona.arnoy@kartverket.no

Foto og video

Kartverkets biletbank har vi samla bilete som media fritt kan nytte.

Her finn du foto av Kartverks-leiinga.

Kartverkets video-kanal er her.

Kart og flyfoto

Ja, du kan fritt nytte skjermdump av Kartverkets kart og flyfoto mot kreditering, til dømes frå norgeskart.no og norgeibilder.no. Du finn fleire landkart her og sjøkart her, og her står det om vilkår for bruk.

Bakgrunn og årsmeldingar

Er du ute etter meir generell bakgrunnsinformasjon om Kartverket, finn du mykje nyttig informasjon om oss på om oss-sidene våre. Du kan lese årsmeldingane og strategiane våre her.

Nyheiter

Nyheitssaker og pressemeldingar har vi samla her.

Vi sender ut nyheitsbrev ein gong i månaden. Du kan teikne abonnement på påmeldingssida for nyheitsbrevet,

Innsyn

Ønskjer du innsyn i postjournalane, panteboka eller andre dokument, kan du gå til innsynssidene våre.

Logoar

Treng du å bruke logoane våre? Her finn du Kartverkets logoar i ulike format.

Del
XPPT