Det digitale verktøyet som ble brukt kalles «S-100 Demonstrator» og viser 3D-bilder av dybdeforholdene sammen med elektroniske sjøkart for navigasjon og landinformasjon. Denne sammenstillingen av informasjon skal bidra til bedre sjøsikkerhet.

– Prosjektleder for oppdraget i Heerema, Nederland påpekte at de hadde aldri kunnet gjennomføre dette oppdraget med Sleipnir uten de nøyaktige dybdedataene, forteller Kirsten E. Bøe, konstituert daglig leder i Electronic Chart Centre (ECC).

«S-100 Demonstrator / Norsk mulighetsstudie - IHO S-100 Porteføljen» er et forskningssamarbeid mellom Kystverket, Kartverket, Forsvaret, PRIMAR og Kongsberg Digital, i tillegg til Stavanger havn og Kristiansand havn – og ledes av ECC.

3D dybdedata ble frigitt for S-100 forskningsprosjektet og ble brukt i all planlegging, simulering og rapportering samt gjennomføring fra rederiet sin side, og var med under operasjonen fra Kystverket via S-100 demonstratoren.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og jeg er stolt over at våre dybdedata spiller en viktig rolle i den maritime næringskjeden, sier direktør Birte Noer Borrevik i Kartverkets sjødivisjon.

Les mer: