Eiendom

Finn informasjon om en eiendom

Du kan også finne eiendommer i norgeskart.no

Dersom du søker på kommunenavn, gårds- og bruksnummer søker du slik: Oslo-1/100

Mest brukte skjemaer

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier.

Festekontrakt

Nye festekontrakter som skal tinglyses, må være satt opp på standardisert skjema for tinglysing.

Alle skjema

Eiendomstjenester

Kartverket har utviklet digitale eiendomstjenester, med mulighet til å tinglyse enkelte dokumenttyper, se egne saker, bestille utskrifter eller gjøre oppslag på eiendommer. Tjenestene er tilgjengelig for virksomheter.

Les mer om tjenestene, og hvordan din virksomhet kan får tilgang.

Ofte stilte spørsmål om tinglysing

Nyheter eiendom

Utlevering av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Forskriften om utlevering, viderebruk og annen behandling av informasjon fra grunnboken og matrikkelen trådte i kraft 1. januar 2014. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i samarbeid med Kartverket revidert veilederen til forskriften, som ble utgitt 13. mars 2015.

Matrikkel og grunnbok stenges for oppdateringer i slutten av 2021

Kommende nyttårshelg justeres norgeskartet igjen. For å sikre disse prosessene stenges matrikkelen 30. desember kl. 16 og grunnboken stenges samme dag kl. 20. Kartverket legger til rette for at systemer og leveranser er tilgjengelige første arbeidsdag, 3. januar 2022.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Digitalt, Teams

Webinar om grenser som følger buer eller terrengdetaljer

Matrikkelforskriften innførte nye regler for merking og måling av grenser fra 1. januar 2021. En av endringene er forbud mot registrering av grenser som sirkelbue i matrikkelen. Kartverket inviterer til webinar.

Vis alle arrangementer