Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Eiendom

Finn informasjon om eiendommen din

Du kan også finne eiendom i kart på norgeskart.no

Dersom du søker på kommunenavn, gårds- og bruksnummer søker du slik: Oslo-1/100

Mest brukte skjemaer

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier.

Festekontrakt

Nye festekontrakter som skal tinglyses, må være satt opp på standardisert skjema for tinglysing.

Alle skjema

Eiendomstjenester

Kartverket lanserer høsten 2020 digitale eiendomstjenester, med mulighet til å tinglyse enkelte dokumenttyper, bestille, se egne saker eller gjøre oppslag på eiendommer. Tjenestene er i første omgang tilgjengelig for virksomheter.

Les mer om tjenestene, og hvordan din virksomhet kan får tilgang.

Ofte stilte spørsmål om tinglysing

Nyheter eiendom

Eiendomstjenester på nett

Kartverket tilbyr nå nye eiendomstjenester på nett, med blant annet mulighet for web-basert tinglysing. Tjenestene tilbys i første omgang til profesjonelle aktører.

Autorisasjon av eiendomslandmålere

Stortinget har vedtatt at det skal etableres en ordning for autorisasjon av landmålere og Kartverket har fått rollen som autorisasjonsmyndighet. Ordningen gjelder fra 1. januar 2021, men det er først et krav at oppmålingsarbeidet blir ledet av en autorisert eiendomslandmåler fra 1. januar 2024.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Kartverkets matrikkelfagdag 6. november 2020

Kartverket arrangerer matrikkelfagdag som er åpen for alle. Påmelding innen 3. november.

Vis alle arrangementer