Eiendom

Finn informasjon om en eiendom

Du kan også finne eiendommer i norgeskart.no

Dersom du søker på kommunenavn, gårds- og bruksnummer søker du slik: Oslo-1/100

Endringer i matrikkel og grunnbok

Fra 1. januar 2024 endres fylkes- og kommunestrukturen. Dette vil påvirke matrikkelføring og innsending av saker for tinglysing. Få oversikt over konsekvensene og hva du bør gjøre.

Mest brukte skjemaer

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier.

Festekontrakt

Nye festekontrakter som skal tinglyses, må være satt opp på standardisert skjema for tinglysing.

Alle skjema

Ofte stilte spørsmål om tinglysing

Nyheter eiendom

Helsing til Giellavahkku frå Kartverket

Saksbehandlarane for stadnamn i Kartverket hadde eit gjevande møte saman med representantar frå Sametinget og Språkrådet i Kautokeino/ Gouvdageaidnu 17. ̶ 19. oktober. Eit tema som var oppe fleire gonger, var synleggjering av samiske stadnamn.

Vis alle nyheter

Arrangementer og kurs

Matrikkel-mandag

Matrikkel-mandag 4. desember vil handle om eierseksjonering, matrikulering og tinglysing.

Vis alle arrangementer