Slette fra grunnboken

Ønsker du å slette noe fra grunnboken? Ved å følge riktig fremgangsmåte kan du få slettet en forkjøpsrett, borett, leieavtale, festekontrakt, utleggspant og andre heftelser.

Veiledning

Hvordan slette fra grunnboken

Servitutter og avtaler om forkjøpsrett, borett, bruksrett, urådighet og annet kan slettes hvis den som har rettigheten signerer.

Slette pantedokument

For å slette et papirtinglyst pantedokument eller en obligasjon må slettemeldingen være signert av panthaveren.

Sletting etter kunngjøring

Hvis du eier en eiendom hvor det er tinglyst gamle bestemmelser som ikke gjelder lenger, kan du søke om å få dem slettet etter kunngjøring.

Foreldelse og retinglysing

Noen tinglyste rettigheter mister sitt rettsvern etter en bestemt tid. Dette kan du unngå ved å retinglyse.

Ofte stilte spørsmål

Del