Siste oppdatering

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for papirinnsendte dokumenter som skal tinglyses er to dager. Du må også beregne tid til postgang. 

Tinglysing av papirdokument på to dager

Saksbehandlingstiden for papirinnsendte dokumenter som skal tinglyses er to dager. Du må også beregne tid til postgang. Dersom saken din er omfattende kan det ta lengre tid. Elektronisk innsendte saker blir behandlet fortløpende.

Saksgangen i papirinnsendte dokumenter

Dag 1:

En saksbehandler registrerer de mottatte dokumentene. Dokumentene er synlige i grunnboken klokken 21:00.

Dersom dokumentene hadde mangler og ikke kunne tinglyses blir de returnert uten tinglysing. Det vil ligge ved et returbrev som sier hva som er feil, og hva du må gjøre for å få dokumentene tinglyst.

Dag 2:

De tinglyste dokumentene blir kontrollert av en saksbehandler for å sjekke at det ikke har skjedd feil i registreringen. Deretter pakker og sender vi dokumentene tilbake til innsenderen.

Foreløpig registrert

Det finnes noen typer dokumenter som må gjennom en grundigere kontroll. De får statusen "foreløpig" i grunnboken mens de er under behandling.

Undersøke status

Du kan selv kontrollere om dokumentene du har sendt til tinglysing er registrert i grunnboken. Dette gjør du ved å sjekke grunnboksopplysningene til eiendommen i Se eiendom. Dersom dokumentene er listet som "foreløpig" på grunnboksutskriften må det gjennom en grundigere kontroll. Dokumentene vil bli ferdig behandlet innen noen dager.

Du kan se grunnboksbladet til eiendommen på Se eiendom

Omfattende saker

Hvis dokumentene som sendes til tinglysing er kompliserte, blir saksbehandlingstiden lengre. Disse dokumentene blir behandlet av Kartverkets juridiske avdeling. Du vil få et brev i posten når vi har vurdert saken.

Elektronisk tinglysing

Profesjonelle aktører med avtale om bruk av tjenester for elektronisk tinglysing kan sende inn elektroniske dokumenter. Dokumentene kontrolleres mot grunnboken, matrikkelen, enhetsregisteret og folkeregisteret. De registreres i grunnboken med klokkeslettprioritet. Innsenderen får en kvitteringsmelding og en bekreftet grunnboksutskrift.

Retur eller nekting av tinglysingsdokument

Det er strenge formelle krav til dokumenter som skal tinglyses. Hvis dokumentet ikke oppfyller alle kravene, blir dokumentet returnert uten tinglysing. Innsenderen får anledning til å rette feilene.

For å unngå at dokumentet returneres, bør du kontrollere dokumentet nøye før du sender det inn. Bruk sjekklisten for tinglysingssaker.

Hvis du er uenig i returgrunnen, og ikke ønsker å rette de feilene vi har påpekt i returbrevet, kan du fastholde kravet om tinglysing. Du må sende saken på nytt og legge ved et brev. Du må forklare hvorfor du fastholder kravet.

Etter en ny vurdering hos Kartverket, vil dokumentet enten bli godtatt, eller det blir truffet et formelt vedtak om nekting av dokumentet. Nektingsvedtak kan ankes videre til lagmannsretten.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT