Eierseksjoner

En eierseksjon er en sameieandel i en bebygd eiendom. Ordningen er vanlig i store boligkomplekser. Eieren av eierseksjonen har eksklusiv bruksrett til sin leilighet, og er samtidig sameier med en brøkdel av hele eiendommen.

Nyttig

Seksjonering

Mange store kontorbygninger og leilighetskompleks er seksjonert. Seksjoneringssaker behandles av kommunen, og blir deretter tinglyst.

Reseksjonering

Å reseksjonere er å endre en allerede seksjonert eiendom.  Dette er aktuelt dersom sameierne i et eierseksjonssameie ønsker å endre fordelingen av areal eller gjøre andre bruksendringer i den seksjonerte eiendommen.

Overføre fast eiendom

Ved kjøp og salg, gave, overføring mellom ektefeller og samboere, og ved skilsmisse eller samlivsbrudd, kan du tinglyse eierskiftet med et skjøte.

SMS eller e-post fra Kartverket

Har du fått en sms eller e-post fra Kartverket der det står at en eiendom du hadde hjemmel til ble overført til ny eier?

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for papirinnsendte dokumenter som skal tinglyses er to dager. Du må også beregne tid til postgang. 

Vil du se hvem som eier hver seksjon kan du slå opp på seksjonene her

Ofte stilte spørsmål

Del