Tinglyse pant og rettigheter

I grunnboken kan du tinglyse nye eller endrede rettigheter og plikter som gjelder en eiendom. Eksempler på dette kan være avtaler om leie, pant, feste, vei, forkjøpsrett, borett, fallrett.

Veiledning

Pantsette eiendom

Når du tar opp et lån er det vanlig å tinglyse et pantedokument, da banken skal ta sikkerhet i eiendommen. Dette gjelder både fast eiendom og borettslagsandel

Tinglyse rettigheter og avtaler

En rettighet i fast eiendom, som for eksempel en veirett, forkjøpsrett, borett, leierett eller rett til parkering kan tinglyses.

Prioritetsvikelse

Når man skal ta opp et lån i banken er det ofte et krav fra banken at tinglyste rettigheter viker prioritet til fordel for bankens pant

Refinansiering og prioritet

Ved bytte av bank er det vanlig å overføre panteretten fra den gamle banken til den nye banken. Dette kalles refinansiering.

Beslagsforbud

Et privat beslagsforbud kan tinglyses dersom det er bestemt av en gavegiver eller i et testament.

Transport av rettighet

I noen tilfeller kan en tinglyst rettighet helt eller delvis transporteres til en annen rettighetshaver.

Ofte brukte skjema

Alle skjema

Ofte stilte spørsmål

Del