Dokumentavgift og gebyr

Den som sender eit dokument til tinglysing må betale eit gebyr. Dersom dokumentet inneheld ein overdraging av eigedomsrett må ein også betale dokumentavgift

Nyttig

Dokumentavgift

Hovudregelen er at alle må betale dokumentavgift ved overføring av fast eigedom.

Dokumentavgift ved arv

Mange arvingar slepp å betale dokumentavgift når dei mottek fast eigedom i eit arveoppgjør, men ikkje alle.

Fritak for dokumentavgift

I enkelte situasjonar slepp du å betale dokumentavgift. Til dømes dersom du skal overføre eigedom til ektefelle.

Tinglysingsgebyr

Du må betale eit gebyr per dokument som du sender til tinglysing. Her er ei prisliste.

Klage

Dersom du mener at et vedtak om tinglysing eller dokumentavgift er feil, kan du sende en klage til Kartverket.

Ofte stilte spørsmål

Del