Elektronisk tinglysing

Kartverket har utviklet et nytt tinglysingssystem for profesjonelle brukere. Systemet legger opp til en helautomatisert prosess der dokumenter som oppfyller krav til tinglysing kan registreres automatisk og gis umiddelbar prioritet i grunnboken.

Nyttig

Eiendomstjenester

Kartverket lanserer høsten 2020 nye digitale eiendomstjenester, med mulighet til å tinglyse enkelte dokumenttyper, bestille, se egne saker eller gjøre oppslag på eiendommer.

Avtale om elektronisk tinglysing

Virksomheter som ønsker å knytte seg til Kartverkets maskin-til-maskin-grensesnitt for elektronisk tinglysing må tegne avtale om tilgang og bruk av systemet.

Del