Siste oppdatering

Overføring mellom ektefeller

Du kan overføre hele eller deler av eiendommen til din ektefelle ved å fylle ut et skjøte. Er eiendommen en gave mellom ektefellene må dere fylle ut en ektepakt.

Skjøte

For å overføre hele eller deler av eiendommen din til din ektefelle må du fylle ut et skjøte. Skjøtet sendes i to eksemplarer til Kartverket når du skal tinglyse.

Skjøtet skal være signert av den ektefellen som overfører eiendommen, og denne signaturen skal være bevitnet. Vitnene skal være to myndige personer som er fast bosatt i Norge. Vitnene kan ikke være i nær familie med den som mottar eiendommen, slik som ektefelle, barn, foreldre eller søsken.

Les mer om skjøte.

Ektepakt - Ved gaveoverføring

Dersom du overfører hele eller deler av eiendommen din som gave til din ektefelle må dere skrive ektepakt. Når du sender skjøtet for tinglysing må du legge ved ektepakten, eller du kan skrive i et følgebrev til skjøtet at dere har en ektepakt. 

Ektepakten kan erstatte skjøte, hvis den inneholder en tydelig bestemmelse om at hele eller deler av eiendommen skal overføres til ektefellen. Dersom du kun sender ektepakten for å overføre eiendommen, må du sende den originale ektepakten.

Dersom du vil tinglyse ektepakten hos Kartverket må du sjekke at overdragelsen av eiendommen er beskrevet med eiendommens kommune, gårds- og bruksnummer. Dersom eiendommen har et feste- eller seksjonsnummer må det stå i ektepakten. Det må også stå hvor stor del av eiendommen overføres. 

Gjelder ektepakten overføring av en andel i borettslag må den identifiseres med organisasjonsnummer og andelsnummer. 

For å kunne tinglyse en ektepakt hos Kartverket må den inneholde en overføring av eiendomsrett. Dette er bestemt i tinglysingsforskriften § 4, andre ledd. 

Ektepakt

Ektepakten må tinglyses i Ektepaktregisteret i tillegg til grunnboken for å få fullt rettsvern. Dette gjøres enten før eller etter den er tinglyst hos Kartverket. 

Fritak for dokumentavgift ved overføring

Det beregnes ikke dokumentavgift ved overføring av eiendommer mellom ektefeller. Dette gjelder alle typer eiendommer. For eksempel felles bolig, fritidseiendommer og andre eiendommer. Det spiller ingen rolle om eiendommene er i felleseie eller særeie, så lenge overskjøtingen skjer mens ektefellene er gift.

Ved seperasjon eller skilsmisse er det kun fritak for dokumentavgiften ved overføring av eiendommer som er ektefellenes felleseie.

Fritaksregler

Ektefeller som overfører eiendom mellom seg i løpet av ekteskapet skal vise til stortingsvedtaket § 2 e, i punkt 3 på skjøtet.

Ektefeller som overfører eiendom i forbindelse med dødsfall, separasjon eller skilsmisse viser til dokumentavgiftsloven § 8, i punkt 3 på skjøtet.

Andel i borettslag

Dersom overføringen gjelder en andel i et borettslag, skal dere fylle ut skjemaet "overføring av hjemmel til andel i borettslag". Overføring av borettslagsandeler er fritatt for dokumentavgift. Ektepakt kan brukes på samme måte her, som ved overføring av fast eiendom. 

Les mer om overføring av andel i borettslag.

Tinglysingsgebyr

Selv om det ikke beregnes dokumentavgift, får innsender en faktura på tinglysingsgebyret. For fast eiendom er gebyret på papirinnsendte skjøter 585 kroner. For borettslagsandeler er gebyret 480 kroner.

Les mer om tinglysingsgebyr.

Særeie

Særeie kan avtales mellom ektefeller i en ektepakt. Det kan også bestemmes av en gavegiver, eller en i et testament. Reglene som særeie finner du i ekteskapsloven kapittel 9. 

Dersom særeie er avtalt i ektepakt og ektepakten inneholder kun denne bestemmelsen, kan den ikke tinglyses i grunnboken. Hvis ektepakten også inneholder bestemmelse om overføring av eiendomsretten i tillegg til særeie kan den tinglyses.

Når ektefellen dør

Når ektefellen dør kan det være nødvendig å overføre eiendommen fra den avdøde ektefellen til arvingene, eller til den gjenlevende ektefellen i uskifte. 

Les om overføring av eiendom i forbindelse med dødsfall.

Det er fritak for dokumentavgift for ektefellen ved overføring av eiendom ved dødsfall. 

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Skjema

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier.

Ofte stilte spørsmål

Del