Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Overføring mellom ektefeller

Du kan overføre hele eller deler av eiendommen til din ektefelle ved å fylle ut et skjøte. Er eiendommen en gave mellom ektefellene må dere fylle ut en ektepakt.

Skjøte

For å overføre hele eller deler av eiendommen din til din ektefelle må du fylle ut et skjøte. Skjøtet sendes i to eksemplarer til Kartverket når du skal tinglyse.

Skjøtet skal være signert av den ektefellen som overfører eiendommen, og denne signaturen skal være bevitnet. Vitnene skal være to myndige personer som er fast bosatt i Norge. Vitnene kan ikke være i nær familie med den som mottar eiendommen, slik som ektefelle, barn, foreldre eller søsken.

Les mer om skjøte.

Ektepakt

Når du overfører hele eller deler av eiendommen din som gave til din ektefelle må dere skrive ektepakt. Når du sender skjøtet for tinglysing må du legge ved ektepakten, eller du kan skrive i et følgebrev til skjøtet at dere har en ektepakt. 

Ektepakten kan erstatte skjøte, hvis den inneholder en tydelig bestemmelse om at hele eller deler av eiendommen skal overføres til ektefellen.

Hvis du vil tinglyse ektepakten hos Kartverket må du sjekke at overdragelsen av eiendommen er beskrevet med eiendommens kommune, gårds- og bruksnummer, hvor stor del av eiendommen som skal overføres.

Gjelder ektepakten overføring av en andel i borettslag må den identifiseres med organisasjonsnummer og andelsnummer. 

For å kunne tinglyse en ektepakt hos Kartverket må den inneholde en hjemmelsoverføring. Dette er bestemt i tinglysingsforskriften § 4, andre ledd. 

Ektepakt

Ektepakten må tinglyses i Ektepaktsregisteret i tillegg til grunnboken for å få fullt rettsvern. Dette gjøres enten før eller etter den er tinglyst hos Kartverket. 

Fritak for dokumentavgift ved overføring

Det beregnes ikke dokumentavgift ved overføring av eiendommer mellom ektefeller. Dette gjelder alle typer eiendommer. For eksempel felles bolig, fritidseiendommer og andre eiendommer. Det spiller ingen rolle om eiendommene er i felleseie eller særeie, så lenge overskjøtingen skjer mens ektefellene er gift.

Ved seperasjon eller skilsmisse er det kun fritak for dokumentavgiften ved overføring av eiendommer som er ektefellenes felleseie.

Fritaksregler

Ektefeller som overfører eiendom mellom seg i løpet av ekteskapet skal vise til stortingsvedtaket paragraf 2 e, i punkt 3 på skjøtet.

Ektefeller som overfører eiendom i forbindelse med dødsfall, separasjon eller skilsmisse viser til dokumentavgiftsloven paragraf 8, i punkt 3 på skjøtet.

Andel i borettslag

Dersom overføringen gjelder en andel i et borettslag, skal dere fylle ut skjemaet "overføring av hjemmel til andel i borettslag". Overføring av borettslagsandeler er fritatt for dokumentavgift. Ektepakt kan brukes på samme måte her, som ved overføring av fast eiendom. 

Les mer om overføring av andel i borettslag.

Særeie

Særeie kan avtales mellom ektefeller i en ektepakt. Det kan også bestemmes av en gavegiver, eller en i et testament. Reglene som særeie finner du i ekteskapsloven kapittel 9. 

Er særeie avtalt i ektepakt og ektepakten inneholder kun denne bestemmelsen, kan den ikke tinglyses i grunnboken. Hvis ektepakten inneholder bestemmelse om overdragelse av eiendommen i tillegg til særeie kan den tinglyses.

Hvis en gavegiver bestemmer at det skal være særeie på en eiendom kan dette tinglyses i grunnboken, dersom dette blir tinglyst samtidig med overføring av eiendommen. Særeiebestemmelsen kan du skrive i punkt 6 på skjøtet, eller i et gavebrev som legges ved skjøtet til tinglysing. 

Særeie kan kun bestemmes dersom eiendommen er helt eller delvis en gave, ikke ved et ordinært salg av eiendommen. 

Bestemmelser om særeie som er tatt inn i et testament blir tinglyst på skiftetidspunktet. Testamentet sendes sammen med skifteattest og hjemmelserklæring fra arvingene.

Når ektefellen dør

Når ektefellen dør kan det være nødvendig å overføre eiendommen fra den avdøde ektefellen til arvingene, eller til den gjenlevende ektefellen i uskifte. 

Det er fritak for dokumentavgift for ektefellen ved overføring av eiendom ved dødsfall. 

Les om overføring av eiendom i forbindelse med dødsfall.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Skjema

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier.

Ofte stilte spørsmål

Del