Siste oppdatering

Overføring mellom ektefeller

Du kan overføre hele eller deler av eiendommen til din ektefelle ved å fylle ut et skjøte. Er eiendommen en gave mellom ektefellene må dere fylle ut en ektepakt.

Overføring av eiendom

Dersom du skal overføre en eller flere faste eiendommer, må du fylle ut et skjøte. Eier du en borettslagsandel skal du bruke skjemaet "overføring av hjemmel til andel i borettslag".

Skilsmisse eller separasjon

Dersom du skal overføre en eiendom i forbindelse med skilsmisse eller separasjon kan du lese mer om fremgangsmåten i denne artikkelen.

Fritak for dokumentavgift ved overføring

Du skal ikke betale dokumentavgift ved overføring av eiendommer mellom ektefeller. Dette gjelder både når eiendommen er felleseie eller særeie.

Utfylling av punkt 2 og 3 i skjøtet

Kjøpesum

Når du overtar ektefellens del av eiendommen skal du skrive hvor mye du betaler for den delen du overtar. Du skal ikke skrive hvor mye som ble betalt for eiendommen ved forrige salg.

Kjøpesummen vil i de fleste tilfeller bestå av penger, men kan også bestå av andre verdier som overtakelse av lån. Dersom du både betaler ektefellen din en gitt sum og tar på deg deler av gjelden, må du skrive det som en samlet sum.

Dersom du ikke skal betale, eller ta på deg gjeld for å overføre eiendommen kan du skrive "0" i dette feltet.

Omsetningstype

I dette feltet må du skrive hvilken omsetningstype som passer til dere. 

Dersom det er en gaveoverføring mellom ektefeller er det et krav at dere har en ektepakt. Når du sender skjøtet for tinglysing må du legge ved ektepakten, eller du kan skrive i et følgebrev at dere har en ektepakt som omhandler gaven. 

Salgsverdi/avgiftsgrunnlag

Tinglysing av skjøte som overfører eiendom mellom ektefeller under ekteskapet, er fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder alle eiendommer, både eiendommer i felleseie og i særeie.

 • I punkt tre kan dere for eksempel skrive "fritak for dokumentavgift jf. § 2 e, i stortingsvedtak"

Ektepakt - Ved gaveoverføring

Dersom du overfører hele eller deler av eiendommen din som gave til din ektefelle må dere skrive ektepakt. Når du sender dokumentene for tinglysing må du legge ved ektepakten, eller du kan skrive i et følgebrev til skjøtet at dere har en ektepakt som omhandler gaven.

Du kan tinglyse ektepakten i stedet for skjøtet, dersom ektepakten inneholder en overføring av eiendomsrett. Ektepakten må sendes inn med originale underskrifter.

Det er ikke et krav at ektepakten er tinglyst i Ektepaktregisteret først.

Les mer om ektepakter.

Særeie

Særeie kan avtales mellom ektefeller i en ektepakt. Det kan også bestemmes i et testament. Dersom ektepakten inneholder en hjemmelsovergang, kan vi samtidig anmerke at det er bestemmelse om særeie, dersom dette står i ektepakten. Dersom særeiebestemmelsen kun er avtalt i et testament, kan det ikke tinglyses før testator er død.

Les mer om særeie.

Konsesjon

Når du skal overta en eiendom må du i mange tilfeller registrere egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søke om konsesjon hos kommunen. Dette gjelder selv om dere er ektefeller eller om du er deleier fra før.

Du må ta kontakt med den kommunen som eiendommen ligger i, for å avklare om dette skal registreres før du sender dokumentet for tinglysing.

Les mer om konsesjon.

Tinglysingsgebyr

Selv om det ikke beregnes dokumentavgift, får innsender en faktura på tinglysingsgebyret.

Les mer om tinglysingsgebyr.

Overføre eiendom ved dødsfall

Når ektefellen dør kan det være nødvendig å overføre eiendommen fra den avdøde ektefellen til arvingene, eller til den gjenlevende ektefellen i uskifte. 

Les om overføring av eiendom i forbindelse med dødsfall.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT