Siste oppdatering

Sjekkliste for tinglysing

Kontroller alltid dokumentene før du sender dem til tinglysing. Her er en sjekkliste som du kan bruke for å være sikker på at du har husket alt.

Når et dokument sendes til tinglysing, vil vi kontrollere at et sett med formelle krav er oppfylt. Det er tinglysingsloven og borettslagsloven med tilhørende forskrifter som regulerer hva vi skal kontrollere.

Denne sjekklisten er ment som en siste kontroll på at du har med alt av nødvendig dokumentasjon før du sender inn dokumenter for tinglysing.

Sjekkliste for tinglysing

 1. Les veiledning før du fyller ut.


  Vi anbefaler at du leser veiledningen til de ulike skjemaene før du sender dokumenter til tinglysing. Link til de ulike skjemaene finner du nederst i denne artikkelen. Der finner du også veiledning.

 2. Er dokumentet originalt?


  Alle dokumenter som skal tinglyses må være originale. Du kan ikke sende inn bekreftede kopier, skannede originaler eller dokumenter på e-post.

 3. Undersøk om du må registrere konsesjonsvedtak eller egenerklæring om konsesjonsfrihet.


  Kartverket skal kontrollere at konsesjonskravene er oppfylt ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring, festekontrakter og andre langvarige bruksretter. Ta kontakt med kommunen for spørsmål om konsesjon.

  Det er viktig at du undersøker dette før du sender dokumentene til tinglysing, ellers kan du risikere at dokumentene blir sendt i retur dersom konsesjonsforholdene ikke er registrert.

  Dersom det kreves egenerklæring om konsesjonsfrihet skal kommunen registrere egenerklæringen i matrikkelen, slik at den bli tilgjengelig for Kartverket.

 4. Innsenders navn, adresse og fødselsnummer eller organisasjonsnummer må være påført øverst i dokumentets venstre hjørne.


  Det må være samsvar mellom innsenders navn på dokumentet og et eventuelt følgebrev. Det ferdig tinglyste dokumentet og eventuell faktura sendes til denne innsenderen.

 5. Hvem får fakturaen?


  Det er den personen som står som innsender øverst til venstre på dokumentet som skal tinglyses som får faktura på tinglysingsgebyr og eventuell dokumentavgift. Det er viktig at dette er avklart på forhånd mellom partene, da vi ikke kan endre mottaker av faktura i ettertid.

  Dersom dere bruker et følgebrev i tillegg vil vi bruke adressen på følgebrevet som mottaker av dokumenter og faktura.

  Les mer om det i vår artikkel, "Innsendaren får fakturaen".

 6. To eksemplarer.


  Du må legge ved to eksemplarer av dokumentet som skal tinglyses. Det kan være to originaler, eller en original og en kopi.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT