Kommunereformen og grensejusteringer

Her finner du informasjon om de ulike kommune- og regionreformene som har blitt gjennomført fra 2017, og veiledning om fremtidige sammenslåinger og grensejusteringer.

Se driftsmeldinger fra matrikkelen som har betydning for gjennomføring av kommunesammenslåing og grensejusteringer

Veiledning

Nyttig

Kommuneendringer 2020

Ved årsskifte 2019-2020 var 311 av landets kommuner involvert i endringer som følge av kommune- og regionreformene. Se oversikter over endringene.

Søk i kommune- og eiendomsendringer

Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger i perioden 2017-2020.

JSON-fil med matrikkel- og adresseinformasjon

I forbindelse med kommunereguleringer ved et årsskifte tilbyr Kartverket eksterne brukere, en JSON-fil inneholdende matrikkel- og adresseinformasjon for de aktuelle områdene som er berørt.

Nyheter kommunereform og grensejusteringer

Vis alle nyheter
Del