Kommune- og fylkesendringer

Her finner du informasjon om de ulike kommune- og fylkesendringene som har blitt gjennomført fra 2017, og veiledning om fremtidige endringer.

Se driftsmeldinger fra matrikkelen som har betydning for gjennomføring av kommune- og fylkesendringer.

Del
XPPT