Kommune- og regionreformene

Her finner du informasjon om de ulike kommune- og regionreformene som har blitt gjennomført fra 2017 og fremover.

Oversikt over oppgaver, ansvarlige etater, tidsfrister og gjennomføring

Veiledning

Nyttig

Kommuneendringer 2020

Ved årsskifte 2019-2020 var 311 av landets kommuner involvert i endringer som følge av kommune- og regionreformene. Se oversikter over endringene.

Søk i kommune- og eiendomsendringer

Her kan du søke på endringer i både kommuner og omnummerering av eiendommer (matrikkelnummer) som følge av gjennomførte kommunesammenslåinger i perioden 2017-2020.

Del