Arv, skifte og uskifte

Når en person dør bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring.

Nyttig

Overføring ved arv, skifte og uskifte

Når en person dør bør man overføre den avdødes eiendom til arvingene eller til en ektefelle eller samboer i uskiftet bo. Ved privat skifte skal det fylles ut en hjemmelserklæring.

Dokumentavgift ved arv

Mange arvingar slepp å betale dokumentavgift når dei mottek fast eigedom i eit arveoppgjør, men ikkje alle.

Testamentsarv som blir videresolgt

En testamentsarving som ikke vil eie eiendommen han har arvet kan be om fritak for dokumentavgiften når han skjøter over til noen andre.

SMS eller e-post fra Kartverket

Har du fått en sms eller e-post fra Kartverket der det står at en eiendom du hadde hjemmel til ble overført til ny eier?

Konsesjon ved tinglysing

Når du skal tinglyse eit eigarskifte, eller ein annan avtale om langvarig bruksrett må du kontakte kommunen for å avklare konsesjonsforholdet.

Skjema

Ofte stilte spørsmål

Del