Tomtefeste

Når du skal tinglyse en festerett, må du fylle ut skjemaet festekontrakt. Noen festetomter må måles opp og gis et eget matrikkelnummer før festekontrakten kan sendes til tinglysing.

Nyttig

Tinglyse festekontrakt

Når du har en festerett betyr det at du eier bebyggelsen, men leier tomten. Når du skal tinglyse festeretten din må du fylle ut skjemaet festekontrakt. 

Innløse festerett

Ved innløsing av festerett kjøper du grunnen som du har festet. Du må ha et eget bruksnummer for å kunne kjøpe grunnen.

Slette festekontrakt

En festerett kan slettes i forbindelse med at festeren overtar eiendomsretten til grunnen og innløser festeretten, eller tilbakefører til grunneieren.

Gamle festekontrakter

Når du har hus, hytte eller annen bygning på en festetomt, men aldri har tinglyst festekontrakten, vil det ikke gå frem av grunnboken at du eier bygningen.

Konsesjon ved tinglysing

Når du skal tinglyse eit eigarskifte, eller ein annan avtale om langvarig bruksrett må du kontakte kommunen for å avklare konsesjonsforholdet.

Mest brukte skjema

Festekontrakt

Nye festekontrakter som skal tinglyses, må være satt opp på standardisert skjema for tinglysing.

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier.

Du kan se grunnboksbladet til eiendommen på Se eiendom

Ofte stilte spørsmål

Del