Siste oppdatering

Overføring mellom samboere

Samboere som skal overføre eiendom mellom seg må fylle ut et skjøte. Hovedregelen er at det må betales dokumentavgift, men det kan finnes unntak ved samlivsbrudd.

I løpet av samboerskapet

Hovedregelen er at det skal betales dokumentavgift ved overføring av fast eiendom. Dette gjelder også for samboere som kjøper seg inn i boligen til den andre samboeren. For å overføre eiendommen må dere fylle ut et skjøte.

Dersom overføringen gjelder en andel i et borettslag skal dere fylle ut skjemaet "overføring av hjemmel til andel i borettslag". Ved overføring av borettslagsandeler blir det ikke beregnet dokumentavgift. 

Opphør av samboerskapet

Ved endelig opphør av samboerskapet kan dere kreve fritak for dokumentavgift ved overføring av felles bolig. Dersom dere skal overføre fritidsbolig eller annen eiendom er det ikke fritak for dokumentavgift.

Dersom dere ikke oppfyller noen av kravene nedenfor, må det betales dokumentavgift av den delen av eiendommen som overføres.

Ved samlivsbrudd kan dere be om fritak hvis dere har:

 1. Felles folkeregistrert adresse

  Samboere som har hatt felles folkeregistrert adresse i to år eller mer kan kreve fritak for dokumentavgiften. Det er ikke et krav at dere har bodd på den samme adressen hele toårsperioden, dere kan ha flyttet fra en bolig til en annen.

 2. Felles barn

  Samboere som har, har hatt, eller venter barn kan be om fritak for dokumentavgift. Om dere venter barn må dere legge ved legeattest.

  Det er ikke et krav at dere må ha hatt felles folkeregistrert adresse i to år og felles barn. Det er tilstrekkelig at ett av vilkårene er oppfylt.

Når samboeren dør

Når samboeren dør kan det være nødvendig å overføre eiendommen fra den avdøde til arvingene, eller til den gjenlevende samboeren.

Det er fritak for dokumentavgift ved overføring av eiendommen til samboeren dersom det gjelder samboernes felles bolig. Dere må ha hatt felles folkeregistrert adresse på tidspunktet for dødsfallet.

Les om overføring av eiendom ved dødsfall.

Utfylling av skjøtet

Dere må selv påberope dere fritak for dokumentavgiften, dersom vilkårene for fritak er oppfylt. I punkt 3 på skjøtet skriver du for eksempel "Fritak ved samlivsbrudd jf. dokumentavgiftsloven § 8, på grunn av felles barn".

Dersom fritaketsgrunnen er felles folkeregistrert adresse i to år eller mer før samlivsbruddet, kan du for eksempel skrive "Fritak ved samlivsbrudd jf. dokumentavgiftsloven § 8, felles folkeregistrert adresse i to år eller mer".

Ønsker dere å utdype dette nærmere kan dere skrive et følgebrev som dere sender sammen med skjøtet når dere skal tinglyse dette.

Selv om du har fritak for dokumentavgift vil du bli fakturert for tinglysingsgebyr.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Skjema

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier.

Ofte stilte spørsmål

Del