Siste oppdatering

Overføring mellom samboere

Samboere som skal overføre fast eiendom må fylle ut et skjøte. Innsenderen får faktura på dokumentavgift og tinglysingsgebyr.

I løpet av samboerskapet

For å overføre eiendommen må dere fylle ut et skjøte. Dersom overføringen gjelder en andel i et borettslag skal dere fylle ut skjemaet "overføring av hjemmel til andel i borettslag".

Samlivsbrudd

Dersom du skal overføre en eiendom i forbindelse med et samlivsbrudd, kan du lese mer om fremgangsmåten i denne artikkelen.

Dokumentavgift

Ved overføring av fast eiendom mellom samboere må du betale dokumentavgift av den delen som samboeren skal overta. For eksempel dersom samboeren din skal overta en halvpart av eiendommen, må det betales dokumentavgift av dagens markedsverdi av halve eiendommen.

Ved overføring av borettslagsandeler blir det ikke beregnet dokumentavgift. 

Mer informasjon om dokumentavgift.

Utfylling av punkt 2 og 3 i skjøtet

Kjøpesum

Når du overtar samboerens del av eiendommen skal du skrive hvor mye du betaler for den delen du overtar. Du skal ikke skrive hvor mye som ble betalt for eiendommen når den ble kjøpt forrige gang.

Kjøpesummen vil i de fleste tilfeller bestå av penger, men kan også bestå av andre verdier som overtakelse av lån. Dersom du for eksempel skal begynne å betale på lånet til samboeren, kan dette være en del av kjøpesummen. Innbo, bil og annet løsøre skal ikke være en del av kjøpesummen.

Dersom du både betaler samboeren din med en gitt sum og tar på deg deler av gjelden, må du skrive det som en samlet sum.

Salgsverdi/avgiftsgrunnlag

Når du skal kjøpe deg inn i samboerens eiendom må du betale dokumentavgift av dagens markedsverdi, på den delen av eiendommen du overtar. For eksempel, dersom du overtar halve eiendommen, skal du skrive halve eiendommens verdi i punkt 3.

Les mer om dokumentavgift.

Innsenderen får dokumentet og regningen tilbake

Øverst på dokumentet skal du skrive hvem som er innsenderen. Dokumentene og fakturaen for tinglysingen blir sendt til innsenderen.

Hvem får fakturaen.

Konsesjon

Når du skal overta deler av en eiendom må du i mange tilfeller registrere egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søke om konsesjon hos kommunen.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Du må ta kontakt med den kommunen som eiendommen ligger i, for å avklare om dette må registreres før du sender dokumentet for tinglysing.

Les mer om konsesjon.

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT