Siste oppdatering

Skjøte

Skjøte er det dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier. Den nye eieren får grunnbokshjemmel til eiendommen.

Last ned skjøte for utfylling

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Fyll ut nytt skjøte ved overdragelse

Ved hver nye overdragelse skal det fylles ut et nytt skjøte. Det gjelder både når hele eiendommen skal overdras til nye eiere, og når eierbrøkene mellom sameiere skal justeres. Det er ikke nødvendig å finne fram det gamle skjøtet når eiendommen overføres. Når du skal sende skjøtet for tinglysing må du legge ved to eksemplarer. Enten to originaler eller en original og en kopi.

Nyttig informasjon før du fyller ut skjemaet

Veiledning til utfylling av skjøte

Følg punktene nedenfor for hjelp til utfylling av skjøtet.

Du kan også laste ned veiledningen som et PDF-dokument (pdf).

Side 1

Side 2

Side 3

Ofte stilte spørsmål

Del