Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Hvordan slette fra grunnboken

Servitutter og avtaler om forkjøpsrett, borett, leierett, bruksrett, byggeforbud, urådighet og andre rettigheter kan slettes hvis rettighetshaveren signerer. Det finnes også andre metoder for sletting.

Rettighetshaveren må signere

I et dokument som skal slettes fra grunnboken, vil det som hovedregel stå oppgitt en eller flere rettighetshavere knyttet til rettigheten. Dette kan være en eller flere personer, eller et foretak som har fått en forkjøpsrett, borett, leierett, panterett eller urådighet.

Hvis dokumentet skal slettes fra grunnboken, må den eller de som er rettighetshavere be om sletting ved å sende et brev til Kartverket. Slettebegjæringen må være signert av rettighetshaveren, eller av noen som kan opptre på vegne av rettighetshaveren.

Slettebegjæringen sendes i et brev til Kartverket

I brevet som rettighetshaverne sender til Kartverket, må det oppgis følgende:

 • Type dokument som ønskes slettet.
 • Dokumentnummeret det har i grunnboken.
 • Datoen det er tinglyst.
 • Eiendommen eller borettslagsandelen dokumentet er tinglyst på.
 • Original signatur fra rettighetshaver.
 • Navn og fødselsnummer (11 siffer) til rettighetshaver.
 • Slettemeldingen må sendes i to eksemplarer, en original og en kopi eller to originaler. 

Alternativt kan rettighetshaver skrive en påtegning direkte på det tinglyste dokumentet om at det skal slettes.

Obligasjoner

Dersom du skal slette en obligasjon må du sende inn den originale obligasjonen. I dette tilfellet er det ikke tilstrekkelig med en kopi. Du kan heller ikke sende en skannet original på e-post.

Rettighetshavers signatur

Rettighetshavers melding om sletting må ha en original signatur fra rettighetshaveren. Signaturen kan være på et brev eller som en påtegning på det tinglyste dokumentet.

Kopi av underskriften blir ikke godtatt, og en begjæring om sletting kan ikke sendes via e-post eller faks.

Fremgangsmåte dersom rettighetshaver ikke signerer

Adresser Send dokumentene til:

 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del