Siste oppdatering

Festekontrakt

Nye festekontrakter som skal tinglyses, må være satt opp på standardisert skjema for tinglysing. Eldre festekontrakter som ble utformet etter tidligere gjeldende regler, kan som hovedregel tinglyses i sin opprinnelige form.

Festenummer

Dersom det kun er en del av et gårds- og bruksnummer du skal feste bort, må du først kontakte kommunen for oppmåling av tomten og tildeling av festenummer. Dette gjelder også ved avtaler om punktfeste. Kommunen fører den nye festetomten i matrikkelen og sender deretter melding til tinglysing slik at det opprettes et nytt grunnboksblad for festetomten. 

Festekontrakten bør sendes kort tid etter at meldingen fra kommunen er tinglyst.

Bebygd festetomt

Hvis eiendommen som festes vekk er bebygd, må du sammen med festekontrakten også sende inn et skjøte hvor bebyggelsen overføres fra grunneier til fester. Ved tinglysing av eldre festeforhold, hvor festeren selv har ført opp bygningen, kan det gjøres unntak fra kravet om skjøte. Markedsverdien på bebyggelsen kan skrives på den opprinnelige festekontrakten for beregning av dokumentavgift.

Les om tinglysing av gamle festekontrakter.

Nyttig informasjon før du fyller ut skjemaet

Veiledning til utfylling av festekontrakt

Følg punktene nedenfor for hjelp til utfylling av festekontrakten.

Du kan også laste ned veiledningen som et PDF-dokument (pdf).

Side 1

Side 2

Side 3

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT