Burettslag

Burettslagsandelar skal registrerast i grunnboka. Du kan tinglyse overføringar og hefte i andelane. Burettslaga kan tinglysa endringar i talet på andelar i burettslaget.

Veiledning

Overføre burettslagsandel

For å tinglyse eigarskifte, må du fylle ut og sende inn skjema for overføring av andel i burettslag.

Nye burettslagsandelar

Både nye burettslag og nye andelar i eksisterande burettslag skal registrerast i grunnboka.

Deling av burettslagsandelar

Burettslaget kan tinglysa deling av ein burettslagsandel. Styret og heimelshavaren skal signere på delingsdokumentet.

Skjema

Ofte stilte spørsmål

Del