Autorisasjon av eiendomslandmålere

Fra 1. januar 2021 gjelder en ny ordning for autorisasjon av landmålere. Kartverket har fått rollen som autorisasjonsmyndighet.

Søknader om autorisasjon som eiendomslandmåler sendes Kartverket via Altinn.

XPPT