Stadnamn

Søk stadnamn i kart

Skrivemåtar og namnevedtak er noko av det du finn i Sentralt stadnamnregister, det offisielle registeret over stadnamn i Noreg.

Søk innsyn i stadnamnsaker

Kartverket fastset korleis stadnamn skal skrivast. Du kan sjå oss i korta ved å søkje innsyn i stadnamnsaker.

Rett stadnamn i kartet

Meld frå om stadnamn som er feilplassert, som manglar eller er skrive feil i kartet.

Slik fastset Kartverket skrivemåten av stadnamn

Her kan du sjå saksgangen i ei stadnamnsak og korleis saksbehandlinga i Kartverket er lagt opp. Kartverket fastset skrivemåten av stadnamn i offentleg bruk, medan det er den nedervde stadnamntradisjonen som avgjer namnevalet, dvs. kva staden heiter. På nye statlege anlegg er det anleggseigaren som avgjer namnevalet, medan Kartverket fastset skrivemåten.

Báikenamat ja riektačállin

Dárogiela, sámegiela ja kvenagiela riektačállinnjuolggadusat leat vuođđun go galgá mearridit báikenamaid čállinvuogi.

Rette, klage på eller endre stadnamn

Det må grundig saksbehandling og høyringar til om eit stadnamn skal endrast. Les korleis du går fram.

Aktuelt

Nytt e-kurs om adresse- og stadnamnarbeid

Kommunetilsette som jobbar med adressenamn og stadnamn, kan no nytte eit nytt e-læringskurs til hjelp i saksbehandlinga. Også andre namneinteresserte kan ha glede av kurset.

Ny søke- og nedlastingstjeneste for stedsnavn

Kartverket lanserer en ny søke- og nedlastingstjeneste for stedsnavn fra 28.04.2021. Denne søketjenesten er av typen rest API, og den vil erstatte dagens søketjeneste som brukes i bl.a. Norgeskart.

Gårdsnavnprosjektet ferdigstilt etter fem års innsats

Over 40 500 gårder er nå registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Mange av de «nye» gårdene var tidligere registrert som bruk i SSR, men dette måtte gjøres om da grunneiere fikk rett til å fastsette skrivemåten av navnet på eget bruk.

Del