Havnivå

Havets gjennomsnittsnivå målt over en lang periode, slik at variasjoner forårsaket av tidevannskrefter og vær ikke påvirker resultatet. Havnivået er den trege komponenten av vannstand.

Forskning

Nettjenesten Se havnivå i kart vist på et nettbrett. Foto.

Se havnivå i kart

"Se havnivå i kart" visualiserer områder som kan bli berørt av havnivåstigning og ekstreme vannstandsnivåer.

Del
XPPT