Terrengmodell fra Sklinnabanken i Norskehavet. Oppløsningen (grid) er på 5 meter mellom dybdepunktene. Kilde: Kartverket
DYBDEDATA: Terrengmodell fra Sklinnabanken i Norskehavet. Oppløsningen (grid) er på 5 meter mellom dybdepunktene. Dybde er ca. 279 meter midt i bildet. Kilde: Kartverket
Siste oppdatering

Bestill høyoppløselige dybdedata

De mest detaljerte dybdedataene er graderte og du må søke om tilgang.

(Tjenesten dybdedata.no ble avsluttet 29. januar 2024.)

Finn data Dybdedata

Se oversiktskart med hvilke dybdedata Kartverket har på høydedata.no.

Mer detaljerte dybdedata enn de som er tilgjengelig på geonorge.no, må søkes særskilt om å få avgradert og tilgang til.

Planlegger du samle inn dybdedata må du søke om tillatelse til dette.

Søknader sendes til Kartverket.

Opptak av data om havbunnen

Planlegger du å samle inn dybdedata eller annen informasjon om bunnforhold? Da har du meldeplikt og må kanskje søke om tillatelse til dette.

Veiledning

Graderte data

Informasjon om bunnforhold grunnere enn 30 meter er ugradert – med noen unntak. Dette gjelder i norsk territorialfarvann, inkludert Svalbard.

Du kan søke om å få avgradert og tilgang til høyoppløselige dybdedata. Planlegger du å samle inn dybdedata selv, må du søke om tillatelse til dette.

Slik er dybdedata gradert:

  • Fra 0–30 meters dyp: Ugraderte data, med visse unntak.
  • Dypere enn 30 meter: Data er gradert etter sikkerhetsloven.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter eller bedre, er gradert KONFIDENSIELT.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter og opp til 50x50 meter er gradert BEGRENSET.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 50x50 meter og grovere, er ugradert.
  • Dybdedata utenfor territorialgrensa er ugraderte.

Ref. Forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold (lovdata.no).

Bestill dybdedata

Mer detaljerte dybdedata enn de som er tilgjengelig på geonorge.no, må bestilles direkte via Kartverket.

Kartverket søker Forsvaret om å få frigi data på vegne av bestiller.

Dataene i seg selv er gratis, men den som bestiller må betale timepris for arbeidet med å tilrettelegge data og søknaden til Forsvaret om å få avgradert datasettet.

Informasjon om pris, datadekning og leveransebetingelser kan avklares med Kartverket på e-post sjodata@kartverket.no.

Til søknaden trenger Kartverket nødvendig informasjon, jf. § 7 i Forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold.

Søknad må inneholde informasjon om

Innsamlede dybdedata

De detaljerte dybdedataene er samlet inn av Kartverket selv og av andre parter som Forsvaret og havbunnkartlegging-programmet Mareano.

Kontakt

Del
XPPT