Terrengmodell fra Sklinnabanken i Norskehavet. Oppløsningen er på 5 meter mellom dybdepunktene. Kilde: Kartverket
DYBDEDATA: Terrengmodell fra Sklinnabanken i Norskehavet. Oppløsningen er på 5 meter mellom dybdepunktene. Dybde er ca. 279 meter midt i bildet. Kilde: Kartverket
Siste oppdatering

Bestill høyoppløselige dybdedata

De mest detaljerte dybdedataene er graderte og du må søke om tilgang.

På høydedata.no finner du oversiktskart med hvilke dybdedata Kartverket har.

Du kan søke om å få avgradert og tilgang til høyoppløselige dybdedata.

Planlegger du å samle inn dybdedata selv, må du søke om tillatelse til dette.

Graderte data

Informasjon om bunnforhold grunnere enn 30 meter er ugradert – med noen unntak. Dette gjelder i norsk territorialfarvann, inkludert Svalbard.

Slik er dybdedata gradert:

  • Fra 0–30 meters dyp: Ugraderte data, med visse unntak.
  • Dypere enn 30 meter: Data er gradert etter sikkerhetsloven.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter eller bedre, er gradert KONFIDENSIELT.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 25x25 meter og opp til 50x50 meter er gradert BEGRENSET.
  • Dybdedata med grid/oppløsning på 50x50 meter og grovere, er ugradert.
  • Dybdedata utenfor territorialgrensa er ugraderte.

Ref. Forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold (lovdata.no).

Bestill dybdedata

Mer detaljerte dybdedata enn de som er tilgjengelig på geonorge.no, må bestilles direkte via Kartverket.

Kartverket søker Forsvaret om å få frigi data på vegne av bestiller.

Dataene i seg selv er gratis, men den som bestiller må betale timepris for arbeidet med å tilrettelegge data og søknaden til Forsvaret om å få avgradert datasettet.

Informasjon om pris, datadekning og leveransebetingelser kan avklares med Kartverket på e-post sjodata@kartverket.no.

Til søknaden trenger Kartverket nødvendig informasjon, jf. § 7 i Forskrift om opptak og annen bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold.

Søknad må inneholde informasjon om

Innsamlede dybdedata

De detaljerte dybdedataene er samlet inn av Kartverket selv og av andre parter som Forsvaret og havbunnkartlegging-programmet Mareano.

Kontakt

Opptak og bruk av dybdedata – ny forskrift på plass

Nå er informasjon om havbunn fra 0 til 30 meters dyp ugradert – med noen unntak. I tillegg får Kartverket som nasjonal dybdedataforvalter utvida ansvar på vegne av Forsvaret.

Del