Siste oppdatering

Overseilingskart

Overseilingskartserien består av 12 sjøkart i mindre målestokk, som dekker farvann i Nordsjøen, Norskehavet, Svalbard, Barentshavet, Grønlandshavet, Island, Øst-Grønland, det nordlige Atlanterhavet og Antarktis.

Norske sjøkart på papir er organisert i ulike kartserier, hvor målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov. Ved navigering i trange farvann bør kart i største målestokk brukes, da disse gir de beste og mest detaljerte opplysningene. Kart i mindre målestokk er sterkt forenklet i innenskjærs farvann.

Kjøpe kart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Egenskaper

Overseilingskartserien består av 12 kart i målestokk fra 1:700 000 til 1: 10 000 000, og dekker Nordsjøen, Norskehavet, Svalbard, Barentshavet, Grønlandshavet, Island, Øst-Grønland, det nordlige Atlanterhavet og Antarktis. Sjøkartserien er i Mercators projeksjon.

De fleste av overseilingskartene inngår i internasjonale kartserier i regi av den internasjonale hydrografiske organisasjonen (IHO). Kartene har derfor også et internasjonalt kartnummer (INT-nummer).

Konstruksjonsparallellen i sjøkartene vil ofte avvike fra kartets middelbredde.

Bruksområder

Overseilingskartene brukes til planlegging og navigering over store distanser.

Enhver sjøfarende skal være oppmerksom på den risiko det medfører å ikke seile på oppdaterte sjøkart, og det ansvar de derved pådrar seg. 

Format

Havnekart tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant. Sjøkartene oppdateres hver 14. dag med rettelser meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Etter kjøp må brukeren selv holde kartet oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs), hvor alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til Kartverkets sjøkart blir publisert.

Se kartbladoversikt på norgeskart.no:

Del
XPPT