Lær meir om sjøkart

Her finn du nyttig informasjon for ei trygg og fin oppleving på sjøen. Lær om kartseriane våre og korleis oppdatere sjøkarta dine.

Rettleiing

Korleis oppdatere sjøkart

Sjøkart er ferskvare! Du kan sjølv halde sjøkarta dine oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Skulekart

Korleis var det no du skulle plotte seglingskursen inn i kartet? Øving gjer meister. Her kan du laste ned gratis skulekart i A3-format.

Nyttig

Datakvalitet i norske sjøkart

Du bør vere ekstra merksam på informasjon i kjeldediagram og datakvalitet i norske sjøkart når du ferdast langs norskekysten og i arktiske strøk.

Hjelp oss å rette feil i sjøkart

Fritidsbåtflåten og profesjonell skipsfart kan bidra til sikrare og betre ferdsel på sjøen ved å melde inn feil og manglar i norske sjøkart. Oppdagar du noko som manglar, eller som er feil i kartet: Sei ifrå til Kartverket!

Nyheiter til sjøs

HI overtar fartøydrift fra Kartverket

Driften av sjømålingsfartøyet «Hydrograf» og målebåtene «Lomvi» og «Havelle» overføres til Havforskningsinstituttet (HI) fra nyttår. 16 ansatte i besetningen får ny arbeidsgiver.

Kristiansand havnekart er utvidet

Sjøkart nr. 459 Kristiansand havn ble utgitt i ny utgave 9. april. Kartet er utvidet mot nord for å få med Vige havn. Store deler av innseilingen til Kristiansand er dybdekartlagt på nytt.

Nye utgaver av sjøkart i Midtnorge

Hovedseriekart nr. 33 og 41 som dekker farvann i Møre og Romsdal og i Trøndelag, er gitt ut i nye utgaver. Sjøkartene har mange oppdateringer. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Vis alle nyheter
Del