Den gode opplevinga på sjøen

Den fine og trygge opplevinga på sjøen kjem med god kunnskap. Gjer deg kjent med området du skal segle i. Her finn du informasjon om sjøkart og andre nyttige nautiske publikasjonar.

Nyttig

Den norske los

Kor kan eg bunkre og ankre opp? Kor er det trygt å ferdast? Planlegg og lag seglingsruter i den digitale farvatnskildinga Den norske los, dnl.kartverket.no. 

Flod, fjære og vasstand

På tenesta Se havnivå finn du informasjon om observert og varsla vasstand, flod, fjære og tidvasstabeller ved å søke på ein stad. I tillegg er der artiklar om referansenivå, havnivå, tidvatn og vasstand.

Skulekart

Korleis var det du skulle plotte seglingskursen inn i kartet? Treng du å øve deg på bruk av sjøkart eller skal ta båtførarprøven, last ned gratis skulekart her.

Bruk sjøkart – få ei betre oppleving på sjøen

Kor er det trygt å ferdast? Kor er det fint å legge til? Kor er den magiske fiskegrunna? Det er ingen grunn til å gå på grunn! Bruk sjøkartet til å gjere deg kjent med området du skal segle.

Rettleiing

Datakvalitet i norske sjøkart

Ver obs på kvaliteten på djupnedataa i sjøkartet! Er det omtråde som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med handlodd før år 1960? Sjekk kjelde-/ZOC-diagram som gjev info om kor nøyaktige djupnedataa er i kartet.

Symbol og forkortingar i norske sjøkart

Skal du lese og forstå eit sjøkart kan heftet "Symboler og forkortelser i norske sjøkart" vere til god hjelp. Heftet gjev ei oversikt over symbol og forkortingar som er brukt i sjøkart.

Feil eller manglar i sjøkartet?

Viss du oppdagar feil eller manglar i sjøkartet kan du melde desse inn i vår teneste Rett i kartet. Tilbakemeldinga di er gull verdt!

Korleis oppdatere papir-sjøkartet?

Ved hjelp av rettingar til sjøkart (Efs) kan du sjølv halde karta dine oppdatert. Plott inn nye/endra grunner, lykter og sjømerke, luftspenn og anna.

Kor høg bør brygga vere?

Bygger du brygga for låg, vil ho stå under vatn ved høgvatn. Er ho for høy blir det vanskeleg å komme seg opp av båten. Her er metoden som hjelper deg å finne den ideelle høgden på brygga di.

Nyheiter til sjøs

Stedsnavn er kikkhull inn i fortiden

Tenker du noen ganger over hva det heter der du bor? Lurer du på hva adressenavnet til hjemmet ditt betyr eller hvor det kommer fra? Stusser du over hvorfor navnet skrives som det gjør? For 30 år siden kom loven som sikrer stedsnavnene våre et språklig kulturminnevern.

– Sparer tid og penger med Marine grunnkart

– Marine grunnkart i kystsonen har gitt oss i Stavanger et mye bedre grunnlag når vi skal behandle søknader etter forurensingsloven. Søkere kan spare tid og penger fordi de ikke trenger å hente inn nye opplysninger. Vi finner nødvendig informasjon i kartlagene fra prosjektet, sier seniorrådgiver Kirsten Redmond Kristiansen hos Statsforvalteren i Rogaland.

Vis alle nyheter
Del