Siste oppdatering

Detaljerte terrengdata for navigasjon

Detaljerte terrengdata for navigasjon – såkalte S-102-data – er tilgjengelig blant annet for Tromsø, Bergen og Stavanger havn, Mekjarvik og Risavika i Rogaland.

Som andre sjøkartverk i verden produserer Kartverket terrengdata til navigasjon, basert på standarden S-102. Canada var først ute. 

Kartverket produserer og utgir detaljerte terrengdata (S-102-data) i områder hvor det er særskilt behov for presis navigering, for å sørge for en tryggere og mer effektiv skipstransport. Produktet detaljerte terrengdata testes og utvikles videre i Kartverket.

Bestill data Detaljerte terrengdata (S-102)

Detaljerte terrengdata (S-102) bestilles via Primar (krever brukerprofil).

Primar er et internasjonalt samarbeid som driftes non-profit av Kartverkets sjødivisjon.

Primar leverer offisielle elektroniske sjøkart (ENC) fra hele verden til internasjonal skipsfart.

Bestill S-102-data

Rammeverket S-100 «Universal Hydrographic Data Model»

S-100 er et rammeverk for flere internasjonale standarder for hydrografisk informasjon, f.eks. detaljerte terrengdata, tidevann og vannstand, ENC.

Utviklet av den internasjonale hydrografiske organisasjonen, IHO.

S-102 Bathymetric Surface er standarden for detaljerte terrengdata.

Les om S-102 Demonstrator-prosjektet (engelsk)

Egenskaper

Detaljerte terrengdata (S-102) er en modell av sjøbunnen, basert på et rutenett hvor hver rute har én dybdeverdi. Presentasjonen av havbunnsterrenget blir veldig detaljert og gir mer informasjon og et mer nøyaktig bilde av bunnforholdene enn hva et tradisjonelt sjøkart gjør.

Bruksområder

Detaljerte terrengdata visualiserer havbunnen og kan brukes sammen med offisielle sjøkart og ENC for mer presis navigering. En detaljert modell av havbunnen er óg nyttig i sikker ruteplanlegging for navigatører og loser.

Områder med særlig behov for presis navigering er havner, spesielt trangt eller grunt farvann, ankringsområder o.l. 

Basert på innmeldte brukerbehov søker Kartverket Forsvaret om tillatelser til å utgi detaljert terrengdata for navigasjon (S-102).

Format

I framtiden kan detaljerte terrengdata brukes som et overlegg til offisielle elektroniske sjøkart (ENC) i typegodkjent elektronisk kartsystem (ECDIS) som er basert på rammeverket S-100.

For å lese dataformatet kreves det tilpassede system. Det er per i dag få systemleverandører som leverer løsninger for visning av disse terrengdataene. Ta kontakt med din systemleverandør hvis du ønsker å bruke detaljerte terrengdata (S-102).

Lostjenesten og Kystverket har allerede tatt i bruk terrengdataene i noen av sine systemer.

Detaljerte terrengdata for navigasjon (S-102) kan bestilles via Primar. For å bestille må du/firma være registrert bruker hos Primar.

S102-Risavika.jpg
DETALJERTE TERRENGDATA: Utsnitt fra Risavika havn i Rogaland med detaljert terrengdata. Illustrasjon: Kartverket

 

Les mer

Nautiske publikasjoner

Kartverket utgir rettelser til sjøkart i Etterretninger til sjøfarende (Efs), farvannsbeskrivelsen Den norske los, vannstand- og tidevannsinfo på Se havnivå og publikasjonen Symboler og forkortelser i norske sjøkart.

Flo, fjære og vannstand

På tjenesten Se havnivå finner du informasjon om observert og varslet vannstand, flo, fjære og tidevannstabeller ved å søke på et sted. I tillegg er der artikler om referansenivå, havnivå, tidevann og vannstand.

Del