Siste oppdatering

Historiske kart

I det historiske arkivet til Kartverket finn du tusenvis av gamle kart som du kan laste ned gratis. Merk at dei er utdaterte og ikkje skal brukast til navigering.

Utsnitt av Sør-Noreg frå Wangensteens kart
HISTORISK. Utsnitt frå Ove Andreas Wangensteens kart frå 1761 - eit av dei første trykte karta over Noreg teikna av ein norsk kartograf.

Kartverket har fått laga ei ny løysing for i vise historiske kart: No kan du sjå og velje kart rett frå eit Noregskart.

Trykk på bildet under eller denne lenka for å sjå historiske kart rett i kartet.

Lenke til kartbasert visning av historiske kart
Skjermdump frå den nye løysinga.

 

Del
XPPT