Siste oppdatering

Historiske kart

I det historiske arkivet til Kartverket finn du tusenvis av gamle kart som du kan laste ned gratis. Merk at dei er utdaterte og ikkje skal brukast til navigering.

Ny løysing med kartbasert inngang

Kartverket har fått laga ei ny løysing for i vise historiske kart: I tillegg til listevalet over, kan du no sjå og velje kart rett frå eit Noregskart.

Trykk på bildet under eller denne lenka for å sjå historiske kart rett i kartet.

Lenke til kartbasert visning av historiske kart
Skjermdump frå den nye løysinga.

 

Del
XPPT