Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Hovedseriekart

Hovedkartserien og hovedkartserien for Svalbard Jan Mayen og Bouvetøya består av til sammen 164 sjøkart som dekker farvann i kyststrøkene.

Norske sjøkart på papir er organisert i ulike kartserier, hvor målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov. Ved navigering i trange farvann bør kart i største målestokk brukes, da disse gir de beste og mest detaljerte opplysningene. Kart i mindre målestokk er sterkt forenklet i innenskjærs farvann.

Kjøpe kart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Egenskaper

Hovedkartserien består av 143 sjøkart i målestokk 1:50 000 (med noen få målestokksunntak), og dekker hele norskekysten fra Svenskegrensen til Grense Jacobselv.

Sjøkartene er ofte utstyrt med såkalte spesialer i større målestokker, over trange farvann. Topografien i mange av hovedseriekartene er overført fra landkartserien N50.

Hovedkartserien for Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya består av 21 kart i målestokk 1:15 000 til 1:100 000, og dekker kystnære polare strøk. Store deler av Svalbard gjenstår før området er dekket av kart i målestokk 1:100 000.

Bruksområder

Hovedkartserien er i første rekke navigasjonskart for indre kyststrøk.  

Enhver sjøfarende skal være oppmerksom på den risiko det medfører å ikke seile på oppdaterte sjøkart, og det ansvar de derved pådrar seg. 

Format

Hovedseriekart tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant. Sjøkartene oppdateres hver fjordende dag med rettelser meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Etter kjøp må brukeren selv holde kartet oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs), hvor alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til Kartverkets sjøkart blir publisert. 

Se kartbladoversikt på norgeskart.no:

Del