Nautiske publikasjoner

Nautiske publikasjoner fra Kartverket er gratis tilgjengelig. Vi utgir rettelser til sjøkart i Etterretninger for sjøfarende (Efs), farvannsbeskrivelsen Den norske los, Tidevannstabeller og Symboler og forkortelser i norske sjøkart.

Publikasjoner

Den norske los

Den norske los gir en beskrivelse av farvannet langs norskekysten og er et supplement til sjøkartene. 

Tidevannstabeller

«Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard» er gratis tilgjengeleg for nedlasting i pdf-format.

Del