Nautiske publikasjoner

Nautiske publikasjoner fra Kartverket er gratis tilgjengelig. Vi utgir rettelser til sjøkart i Etterretninger for sjøfarende (Efs), farvannsbeskrivelsen Den norske los, Tidevannstabeller og Symboler og forkortelser i norske sjøkart.

XPPT