Nautiske publikasjoner

Nautiske publikasjoner fra Kartverket er gratis tilgjengelig. Vi utgir rettelser til sjøkart i Etterretninger for sjøfarende (Efs), farvannsbeskrivelsen Den norske los, Tidevannstabeller og Symboler og forkortelser i norske sjøkart.

Publikasjoner

Rettelser til sjøkart (Efs)

Sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart, publiseres i Etterretninger for sjøfarende (Efs) hver fjordende dag. Hold sjøkartet ditt oppdatert.

Den norske los

Den norske los gir en beskrivelse av farvannet langs norskekysten og er et supplement til sjøkartene. 

Vannstandsvarsel og tidevannstabeller på Se havnivå

Observert og varslet vannstand, flo og fjære og tidevannstabeller finner du i nettjenesten Se havnivå. Bruk vannstandsvarsel for de nærmeste dagene og tidevannstabell for å planlegge lengre fram i tid.

Del