Siste oppdatering

Den norske los

Den norske los er en farvannsbeskrivelse som dekker norskekysten, Svalbard og Jan Mayen – og er et supplement til sjøkartene.

Hvordan bør seilasen praktisk gjennomføres? Hvilke farer og forhold bør en være oppmerksom på? Dette er spørsmål «Den norske los» gir svar på. 

Den norske los

«Den norske los» har innhold fra pdf-utgavene av bok-serien som ikke er georeferert. Dette arbeider Kartverket med forløpende.

Ny versjon Den norske los 2.0

Våren 2024 lanserte Kartverket versjon 2.0 av farvannsbeskrivelsen Den norske los.

Den norske los 2.0 inneholder et nytt bakgrunnskart, tilgjengelig i flere målestokker og med zoom inn som gir mer detaljert kartinformasjon. Kartet fungerer etter prinsippene til ENC-er (offisielle elektroniske sjøkart), men ser ut som et papirsjøkart.

Ved bruk av Kystverkets referanseruter i nettjenesten kan du i lage en rapport med innhold fra Den norske los. Rapporten kan du laste ned eller lagre som favoritt.

Viktig informasjon

«Den norske los» er en informasjonskilde som inneholder kart, seilingsbeskrivelser for skipsleier, opplysninger om farvannet, havner, anløpssteder, ankerplasser og referanseruter.

Referanserutene er seilingsruter langs norskekysten og til større norske havner, kvalitetssikret av Kystverket. Ved bruk av Kystverkets referanseruter kan du i lage en rapport med innhold fra «Den norske los»s. Rapporten kan du laste ned eller lagre som favoritt.

Alminnelige opplysninger

Bind 1 «Alminnelige opplysninger» i bokserien «Den norske los», vil ikke bli oppdatert i sin nåværende form som pdf. Boka er ikke en del av den digitale utgaven av farvannsbeskrivelsen på dnl.kartverket.no, men på Kartverkets nettjeneste Etterretninger for sjøfarende (Efs) finner du alminnelige opplysninger i håndbok med generell informasjon til Efs.

Lovfestet publikasjon

For registreringspliktige skip er det lovfestet at den nautiske publikasjonen «Den norske los» skal være om bord. Men mindre fartøyer vil også ha stor nytte av farvannsbeskrivelsen da den også er tilrettelagt for å dekke fritidsflåtens spesielle behov for informasjon.

Sjøkart

«Den norske los» er et supplement til sjøkartet. Elektroniske sjøkart (ENC) eller papirkart er de offisielle navigasjonsproduktene. Det kan være ulikheter i kartet i «Den norske los» sammenlignet med elektroniske sjøkart (ENC) og sjøkart på papir. Sjekk derfor alltid offisielle sjøkart for informasjon du ikke finner i farvannsbeskrivelsen.

Rettelser

Meldinger om rettelser til «Den norske los» kan sendes på e-post til kundesenter@kartverket.no.

Del
XPPT