Siste oppdatering

Kystkart

Kystkartserien består av 10 sjøkart.
Alle i målestokk 1:350 000. Serien dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv.

Norske sjøkart på papir er organisert i ulike kartserier, hvor målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov. Ved navigering i trange farvann bør kart i største målestokk brukes, da disse gir de beste og mest detaljerte opplysningene. Kart i mindre målestokk er sterkt forenklet i innenskjærs farvann.

Kjøpe kart

Kartverket selger ikke papirkart, men lager kartfiler som forhandlere trykker for deg, såkalte Print on Demand-kart (POD).

Se oversikt over Kartverkets forhandlere som du kan bestille papirkart hos.

Egenskaper

Kystkartserien består av 10 kart i målestokk 1:350 000, og dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv.

Kartserien utgis i Mercators projeksjon.

Bruksområder

Kystkartene brukes til navigering i kyststrøk som ikke er dekket av hovedkartserien, i utenskjærs seilas langs kysten, samt på fiskebankene.

Enhver sjøfarende skal være oppmerksom på den risiko det medfører å ikke seile på oppdaterte sjøkart, og det ansvar de derved pådrar seg. 

Format

Kystkart tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant. Sjøkartene oppdateres hver 14. dag med rettelser meldt i Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Etter kjøp må brukeren selv holde kartet oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs), hvor alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til Kartverkets sjøkart blir publisert.

Kartbladoversikt

Se kartbladoversikt på norgeskart.no:

Del
XPPT