Rettelser til sjøkart (Efs)

Sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til offisielle norske sjøkart, publiseres i Etterretninger for sjøfarende (Efs) hver 14. dag. I tillegg publiseres midlertidige (T) og foreløpige meldinger (P) vedrørende seilas i norske farvann, skyteøvelser og andre advarsler.

Skyteøvelser, advarsler og forskjellige meddelelser

Forskjellige meddelelser, advarsler og skyteøvelser blir annonsert i pdf-utgaven av Efs hver fjortende dag. For registreringspliktige fartøy anbefaler Kartverket at disse meldingene leses.

Skyteøvelser, advarsler og forskjellige meddelelser vises ikke ved søk i "Finn Efs-meldinger og tracinger".

Riggliste Last ned rigglisten som pdf- og KML-fil

Tabellen viser innrapporterte posisjoner for mobile borerigger og floteller i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen nord for 55° N og øst for 05° W. Alle rigger vil under flytting ha en høyde over havoverflaten på ca. 120 meter. Rigglisten blir oppdatert daglig, men ikke i helger og på helligdager.

Rigglisten som pdf-fil

Rigglisten som KML-fil

KML er et geografisk filformat som gjør det mulig å vise posisjonene til riggene i forskjellige kartløsninger. 

Nyttig informasjon til sjøfarende og om Efs

Veiledning

Innmelding av rettelser til Efs

Nautisk informasjon og data for oppdatering i sjøkart, som løpende meldinger (midlertidige (T) og foreløpige (P) meldingar) og etablering, endringer og nedlegginger av permanent varighet, skal meldest til efs@kartverket.no.

Slik bruker du tracinger til norske sjøkart

Tracinger er knytta til Efs-meldinger, og de letter arbeidet med å plotte inn endringer i papir-sjøkart. Tjenesten er gratis, og du finner tracingene i Efs-arkivet og ved å søke i Efs-tjenesten.

Meld inn feil i sjøkart

Du kan melde om feil og mangler i sjøkartet, etablering og endring av installasjoner eller annen informasjon via rettikartet.no eller på e-post til efs@kartverket.no.