Kjøpe sjøkart

Norske sjøkart oppdateres kontinuerlig og kan kjøpes som Print on Demand-kart. Med et Print on Demand-kart får man et sjøkart som er oppdatert til dags dato med alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser som har vært publisert i Etterretninger for sjøfarende (Efs). Det betyr at ferske Print on Demand-kart er tilgjengelig hver fjortende dag. Kartene kan også inneholde oppdateringer som ikke er publisert i Efs.

Hva er nytt?

Tidligere trykket Kartverket et visst antall opplag av hvert sjøkart før de ble solgt. Men Kartverket sjømåler kontinuerlig, og ofte må vi gjøre endringer i sjøkartene - fordi vi samler inn mer og bedre informasjon om terrenget under vann. Dermed kunne det over tid komme endringer til kartet som ikke var inkludert i det trykte kartet. Det betydde at kjøpere av sjøkart måtte undersøke hvor lenge det var siden kartet ble trykket og hvilke endringer som har kommet til kartet siden den tid, for så å føre endringene på sitt nyinnkjøpte kart manuelt. Med Print on Demand-kart kan du alltid være trygg på at du får et helt ferskt, oppdatert sjøkart som du ikke behøver å oppdatere manuelt ved kjøpsdato.

De offisielle sjøkartene bestilles via godkjente forhandlere i Norge og utlandet.

På papir og plast

Kartene tilbys både på papir og plast (Tyvek). Tyvek er fiberplast som er rivesikkert, vannavstøtende, brettbart, og kan skrives på med myk blyant.

Kart levert gjennom Print on Demand-tjenesten er likestilt med de offisielle sjøkartene med hensyn til krav fra den internasjonale maritime organisasjonen (IMO) og SOLAS-konvensjonen.

Etter kjøp må bruk­eren som før selv holde kartet oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs), hvor alle oppdateringer og rettelser til offisielle sjøkart blir publisert hvert fjortende dag.

Sjøkartserier

Sjøkart produseres i ulike kartserier. Sjøkartenes målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov.

Hovedkart:

 • Består av 143 sjøkart i målestokk 1:50 000 (med noen få målestokksunntak)
 • Dekker hele norskekysten fra Svenskegrensen til Grense Jacobselv
 • Er i første rekke navigasjonskart for kyststrøkene
 • Er ofte utstyrt med såkalte spesialer i større målestokker over trange farvann
 • Topografien i mange av disse sjøkartene er overført fra landkartserien N50

Havnekart:

 • Består av 45 kart i målestokk fra 1:5 000 til 1:25 000
 • Dekker havner og innseilinger langs norskekysten
 • En del havnekart har spesialer i ytterligere større målestokker over sentrale deler av havner eller trange farvann
 • Gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene

Kystkart:

 • Består av 12 kart i målestokk fra 1:200 000 til 1:350 000
 • Dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv
 • Sjøkartene brukes til navigering i utenskjærs seilas langs kysten, samt på fiskebankene

Overseilingskart:

 • Består av 12 kart i målestokk fra 1:700 000 til 1: 10 000 000
 • Består av sjøkart som dekker Nordsjøen, Norskehavet, Svalbard, Barentshavet, Grønlandshavet, Island, Øst-Grønland, det nordlige Atlanterhav og Antarktis.
 • De fleste av disse kartene inngår i internasjonale kartserier i regi av the International Hydrographic Organization (IHO). Kartene har også internasjonale (INT) kartnummer.

Hovedkartserien Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya:

 • Består av 19 kart i målestokk: 1:15 000 til 1:100 000
 • Dekker kystnære polare strøk
 • Store deler av Svalbard gjenstår før området er dekket av kart i målestokk 1:100 000.

I norske sjøkart-serier finner du en fullstendig, søkbar liste over alle Kartverkets sjøkart.

Sjøkart til undervisning

Opplæring i bruk av sjøkart er en viktig og nødvendig del av undervisningen til båtførerprøven. Stor pågang fra utdannelsesinstitusjoner, lærere og elever viser at behovet er til stede for kart til skolebruk. For å komme våre kunder i møte, tilbyr Kartverket klassesett av utvalgte kartblad.

Les mer om skolekartene som tilbys og last dem ned gratis.
Kartene er laget i A3-format slik at de lett kan skrives ut.

Skolekartene er valgt ut i samråd med "Sjøvettkampanjen", og er valgt med tanke på opplæring i bruk av moderne sjøkart. De inneholder derfor både trange sund, åpne farvann, diverse sjømerker og symboler, lyktesektorer med mer. Målestokken for undervisningskartene er 1:50 000 og 1:10 000 (Stavanger).

Kartene er kun ment til bruk i undervisning og er derfor merket med "Ikke til navigasjonsbruk".

Ferskvare

Enhver sjøfarende skal være oppmerksom på den risiko det medfører å ikke seile på oppdaterte sjøkart, og det ansvar de derved pådrar seg.

Alle sikkerhetskritiske oppdateringer og rettelser til Kartverkets sjøkart blir publisert hver fjortende dag i Etterretninger for sjøfarende (Efs).