Hopp til innhold

Rekvisisjon av oppmålingsforretning – søknadspliktige tiltak - Bokmål

Dette skjemaet skal benyttes ved rekvisisjon av oppmålingsforretning ved søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m, jf. matrikkelforskriften § 23.

Last ned skjema