Siste oppdatering

Søknad om elektronisk tilgang til eiendomsdata

Norske virksomheter kan søke om å få tilgang til eiendomsdata utlevert fra matrikkelen og grunnboken via et API. Send inn søknad ved å fylle inn skjemaet under.

Privatpersoner kan ikke søke om tilgang til API-et. Les mer om enkeltuttrekk av data og hvilken tilgang private har til åpne eiendomsdata.

Kommuner

Kommuner må bruke eget søknadsskjema for tilgang til opplysninger fra matrikkelen.

Viktig før du søker

Virksomheter som inngår avtale, må programmere seg opp mot Kartverkets grensesnitt (API) for å få tilgang til data. Kunnskap om programmering er nødvendig.

Før du fyller ut skjema bør du lese og sette deg inn i informasjon om elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnbok og matrikkel.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Søknadsskjema


Virksomhet som søker

Kontaktperson hos virksomheten

Teknisk kontaktperson

Dersom virksomheten får elektronisk tilgang, vil teknisk kontaktperson få tilsendt brukernavn og passord.


Begrunnelse for søknaden

Grunnbok og matrikkel inneholder personopplysninger. Derfor er det regler for hvilke virksomheter som kan få tilgang til eiendomsdata via API. Det er også regler for hva data og personopplysninger kan brukes til. Det er viktig at du som søker fyller inn nødvendige opplysninger – slik at Kartverket kan vurdere om virksomheten skal få elektronisk tilgang til eiendomsdata.

Velg mellom følgende leveranser:
Har virksomheten etablert et system for å hente ut data via API?

Send inn søknad

Etter at søknaden er sendt vil kontaktperson i virksomheten motta en bekreftelse på e-post. Søknader blir behandlet fortløpende.

Del