Siste oppdatering

Søknad om elektronisk tilgang til eiendomsdata

Norske virksomheter kan søke om å få tilgang til eiendomsdata utlevert fra matrikkelen og grunnboken via et API. Send inn søknad ved å fylle inn skjemaet under.

Hvem skal bruke skjemaet?

Skjemaet skal brukes av alle virksomheter som trenger tilgang til eiendomsdata som programvarebruker (maskin til maskin). Dette inkluderer blant annet private virksomheter, kommuner og offentlige etater.

Privatpersoner kan ikke søke om tilgang til API-et. Les mer om enkeltuttrekk av data og hvilken tilgang private har til åpne eiendomsdata.

Kommune og offentlig ansatte

Ansatte som trenger en personlig tilgang til matrikkelen (pålogging med bank-ID), skal bruke skjemaet søknad om lesetilgang i matrikkelen for kommuner og offentlige etater.

Avdelingsleder må sende søknaden

For kommuner og offentlige etater er det er avdelingsleder som skal søke om tilgang, både til seg selv og på vegne av de ansatte. Dersom avdelingsleder søker for seg selv, må det skrives i feltet "navn", under "ansvarlig søker hos virksomheten"

Viktig før du søker

Virksomheter som inngår avtale, må enten programmere seg opp mot Kartverkets grensesnitt (API) for å få tilgang til data, eller bruke et system fra leverandør. Dersom dere skal utvikle eget system er kunnskap om programmering nødvendig.

Før du fyller ut skjema bør du lese og sette deg inn i informasjon om elektronisk tilgang til opplysninger fra grunnbok og matrikkel.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Søknadsskjema


Virksomhet som søker

Ansvarlig søker hos virksomheten

Teknisk kontaktperson

Dersom virksomheten får elektronisk tilgang, vil teknisk kontaktperson få tilsendt brukernavn og passord.

Grunnboksdata inneholder:

Tinglyst eier, hvilke type dokumenter, heftelser og forpliktelser som er tinglyst, når en eiendom ble opprettet, og hvilken eiendom den ble opprettet fra. Les mer om de ulike tilgangene i vår FAQ nederst på siden.

Informasjon fra grunnboken inneholder ikke post- og bostedsadresse til hjemmelshaver.

Trenger dere informasjon fra grunnboken?

Eiendomsdata fra matrikkelen

Matrikkelen inneholder blant annet informasjon om eier, eiendomsgrenser, areal, bygninger og adresser. Man kan i tillegg få tilgang til personopplysninger, dersom virksomheten har rett til å få dette. Personopplysninger kan for eksempel være fødselsnummer og post-/bostedsadresse.

Les mer om de ulike tilgangene i vår FAQ nederst på siden.

Trenger dere informasjon fra matrikkelen?

Tilgang til rapporter (gjelder kun for kommuner)

For matrikkeldata, velg geografisk område

Har virksomheten tilgang til et system for å hente ut data via API?


Begrunnelse for søknaden

Grunnbok og matrikkel inneholder personopplysninger. Derfor er det regler for hvilke virksomheter som kan få tilgang til eiendomsdata via API. Det er også regler for hva data og personopplysninger kan brukes til. Det er viktig at du som søker fyller inn nødvendige opplysninger – slik at Kartverket kan vurdere om virksomheten skal få elektronisk tilgang til eiendomsdata.

Personopplysninger fra matrikkel og grunnbok


Send inn søknad

Etter at søknaden er sendt vil ansvarlig søker i virksomheten motta en bekreftelse på e-post. Søknader blir behandlet fortløpende.

Filopplasting (PDF, maks 4 MB)

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT