Siste oppdatering

Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn

Egenerklæringen benyttes av offentlige instanser for å bekrefte eierskap til veg- eller jernbanegrunn, og få registrert opplysningene i matrikkelen.

Egenerklæringen finnes i to varianter:

  • Endring av eieropplysninger for allerede matrikulert, ikke-tinglyst matrikkelenhet, jf. matrikkelforskriften § 62b.
     
  • Bekreftelse av eieropplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, jf. matrikkelforskriften § 9.

Endring av registrert eier eller fester (sendes til Kartverket)

Erklæringen benyttes til å bekrefte eiendomsrett til offentlig veg- eller jernbanegrunn i sak som gjelder endring av opplysninger av registrert eier for ikke-tinglyst matrikkelenhet.

Endring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn ved offentlig eierskifte

Bokmål

Endring av eigarskap til offentleg veg- eller jernbanegrunn ved offentleg eigarskifte

Nynorsk

Skjema sendes direkte til Kartverket for registrering i matrikkelen. Utfylt og signert skjema kan sendes som skannet vedlegg til e-post. Send til post@kartverket.no, merk med referanse "sak 24/00253".

Saksbehandlingstiden vil være etter forvaltningslovens § 11a, dvs. inntil én måned. Hvis det er saker som krever rask behandling, ber vi om at det sendes en egen e-post om dette og at den merkes Haster.

Les mer om føring av opplysninger om eier og fester i matrikkelen.

--

Skjema i forbindelse med oppmålingsforretning (sendes til kommunen)

Erklæringen benyttes til å bekrefte eiendomsrett til offentlig veg- eller jernbanegrunn i sak som gjelder:

  • Matrikulering av umatrikulert grunneiendom eller festegrunn
  • Oppretting av ny matrikkelenhet
  • Arealoverføring, endring av festegrunn eller grensejustering

Egenerklæring av eierskap til offentlig veg- eller jernbanegrunn ved oppmålingsforretning

Bokmål

Eigenerklæring av eigarskap til offentleg veg- eller jernbanegrunn ved oppmålingsforretning

Nynorsk

Skjemaet sendes til den kommunen der veg- eller jernbanegrunnen ligger. Det skal være vedlegg til rekvisisjon av oppmålingsforretning, og krav om saker som ikke krever oppmålingsforretning.

Egenerklæringen skal vedlegges varsel om oppmålingsforretning, eventuelt i forhåndsvarsel i saker som ikke krever oppmålingsforretning. Kartbilag basert på matrikkelen som viser aktuelt areal, skal være vedlagt.

Del
XPPT