Siste oppdatering

Fullmakt ved oppmålingsforretning

Skjema for fullmakt ved oppmålingsforretning

Eksempel til fullmakt som kan brukes ved krav om oppmåling, eller andre eiendomsendringer. 

Del
XPPT