Siste oppdatering

Partsliste ved oppmåling

Skjema for partsliste ved oppmåling

Partslisten brukes ved varsel, fremmøte og godkjenning av protokoll for oppmålingsforretning. Listen angir om man er registrert eier eller stedfortreder. Landmåler beholder originalen og oppdaterer fortløpende. 

Ved spørsmål om skjemaet må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. 

Del
XPPT