Siste oppdatering

Protokoll for oppmålingsforretning

Skjema for protokoll for oppmålingsforretning

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven), jamfør matrikkelforskriften §38.

Ved spørsmål om lovverket eller ved utfylling av skjemaet, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. 

Del
XPPT