Siste oppdatering

Protokoll for oppmålingsforretning

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistreing (matrikkelloven), jamfør matrikkelforskriften §38.

Ved spørsmål om lovverket eller ved utfylling av skjemaet, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. 

Del