Siste oppdatering

Søknad om brukertilgang for føring av opplysninger i matrikkelen

Kommunen er lokal matrikkelmyndighet, og har ansvar for å føre opplysninger i matrikkelen. Hver kommune må ha personell med godkjenning til å føre matrikkelen. Tilgang til matrikkelen i slike tilfeller har hjemmel i matrikkelforskriften § 5.

Det er Kartverket som behandler søknad om godkjenningen i forbindelse med bestilling av brukertilgang til matrikkelen. Vilkår for godkjenningen er at personen må ha gjennomført Kartverkets kurs i matrikkelføring.

Dette søknadsskjemaet gjelder tilgang til matrikkelen for brukere på vegne av lokal matrikkelmyndighet.

Det er kun kommuner som skal bruke dette skjemaet. Fyll ut skjemaet. Kartverket vil ta kontakt ved behov for ytterligere informasjon.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Matrikkelhjelp

Ved spørsmål, kontakt matrikkelhjelp på telefon 32 11 81 70 (09.00-15.00), eller e-post: matrikkelhjelp@kartverket.no

Informasjon om tilgang til matrikkelen

Søknad om å føre opplysninger i matrikkelen


Kommune og kontaktperson
 


Hvem skal tilgangen tildeles til


Varighet


Rolle ved tilgang til matrikkelen
 


Geografisk område

Skriv inn ønsket kommune(r) dersom det er flere kommuner enn det som er oppgitt tidligere i skjemaet.
Dersom det ønskes tilgang til flere kommuner, det legges ved kopi av avtale om samarbeid.
Denne tilgangen gir kommunalt innsyn med fødselsnummer i nabokommuner.

Kopi av samarbeidsavtale (PDF, maks 4 MB)

Søke på egne vegne

Del