Siste oppdatering

Hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte - Andel i borettslag

Dersom du skal overføre en borettslagsandel som står tinglyst på en avdød person til arvingen(e) ved privat skifte, må du bruke skjemaet "hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte for andel i borettslag". 

Skjema for hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte - Andel i borettslag

Veiledning til utfylling av skjema

Følg veiledningen nedenfor dersom du er usikker på hvordan hjemmelserklæringen skal fylles ut. Når du laster ned skjemaet må du lagre skjemaet på enheten du bruker før du fyller ut.

Du kan også laste ned veiledningen som et PDF-dokument (pdf).

Dokumentet må skrives ut, signeres for hånd og sendes til oss i vanlig post.

Her kan du undersøke hva som er tinglyst på eiendommen

Veiledning til utfylling av skjema

Adresse: Send dokumenta til:

Kartverket Ullensvang
Postboks 200
5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT